Overzicht van de administraties en instellingen in het Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk om het beleid en de bevoegdheden van het Brussels Gewest om te zetten in concrete interventies.

Verlening van openbare diensten aan de burger

Uitstraling en promotie

Economie, bedrijf en werkgelegenheid

Onderzoek, innovatie en ICT

Energie en milieu

Stedelijke ontwikkeling en statistiek

Organisatie van het Gewest en haar instellingen