Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Overzicht van de administraties en instellingen in het Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk om het beleid en de bevoegdheden van het Brussels Gewest om te zetten in concrete interventies.

Verlening van openbare diensten aan de burger

 • Brussel Huisvesting heeft als doel iedereen toegang te bieden tot kwaliteitsvolle huisvesting.

 • Wilt u naar het werk, wandelen, winkelen of ‘s nachts uitgaan? Brussel Mobiliteit werkt elke dag aan betere...

 • Net Brussel zorgt voor de openbare netheid en het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zorgt ervoor...

 • Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION), uitgekozen contactpunt voor burgers en...

 • parking.brussels is het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet het parkeerbeleid van het...

 • Sinds de zesde staatshervorming is er een nieuwe veiligheidsstructuur voor het Brussels Gewest. Het Brussels Gewest...

 • De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp komt tussen bij brand en coördineert de...

 • Vivalis vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Uitstraling en promotie

 • Brussel Internationaal coördineert alle Europese en internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

 • visit.brussels is een organisatie van openbaar nut die zich bezig houdt met de promotie van toerisme, cultuur en...

Economie, bedrijf en werkgelegenheid

 • Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de...

 • finance&invest.brussels geeft financiële ondersteuning voor de oprichting, de reorganisatie of de expansie van...

 • hub.brussels is het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning.

 • Talent.brussels werd opgericht in 2018 en is de Gewestelijke overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die...

Onderzoek, innovatie en ICT

 • Brussel ConnectIT (BCIT) is één van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). BCIT richt zich in...

 • Digitalcity wil de poort naar ICT in Brussel zijn. De opleidings- en tewerkstellingspool is dankzij zijn betrokkenheid...

 • easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2015...

 • Innoviris is de publieke organisatie die onderzoek en innovatie financiert en begeleidt in het Brussels Hoofdstedelijk...

 • Paradigm is de vertrouwenspartner voor alles wat betreft ICT op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Energie en milieu

 • BRUGEL is de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen.

 • Elke dag zetten onze teams zich in om van Brussel een aangename en duurzame regio te maken voor iedereen die er woont,...

 • Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor privéhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt...

Stedelijke ontwikkeling en statistiek

 • citydev.brussels helpt ondernemingen in hun zoektocht naar een bedrijfsvestiging in het Brussels Gewest. Tegelijk bouwt...

 • perspective.brussels is het expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest.

 • De Haven van Brussel is het kloppende hart van de stad en het kanaal is de hoofdslagader. Het loopt dwars door de...

 • Opwaarderen van het erfgoed van gisteren en bouwen aan de stad van morgen.

Organisatie van het Gewest en haar instellingen

 • Brupartners (voorheen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het belangrijkste...

 • Brussel Fiscaliteit (BF) is de belastingadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Brussel Synergie heeft als opdracht de uitvoering van het regeringsbeleid te vergemakkelijken en de spelers binnen en...

 • equal.brussels ijvert voor gelijke kansen voor alle inwoners van het Brussels Gewest, ongeacht geslacht,...