Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Paradigm

Paradigm is de vertrouwenspartner voor alles wat betreft ICT op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Paradigm kan worden belast met welke opdracht dan ook inzake informatica-, telematica- en cartografie-ontwikkeling en -ondersteuning.

 • regionale, lokale en gemeentelijke overheidsinstellingen;
 • de kabinetten van de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • de instellingen van openbaar nut van het Gewest.

Paradigm is de instelling van openbaar nut die verantwoordelijk is voor de digitalisering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In die hoedanigheid treedt het op als coördinator van digitale vaardigheden door coherentie, bundeling en transversaal handelen te bevorderen en de (digitale) transitie ten voordele van iedereen te versnellen.

Paradigm ondersteunt via de uitoefening van zijn taak de voogdijminister voor informatica en digitalisering. Meer bepaald draagt het centrum bij aan de voorbereiding van het beleid door:

 • zijn gezag uit te oefenen op het vlak van digitalisering van openbare instellingen en de ontwikkeling van hun werkwijzen;
 • nieuwe communicatie- en informaticatechnologieën (ICT) te populariseren;
 • zijn grondige kennis en permanente, nauwgezette opvolging van ICT-ontwikkeling, waaronder de verhouding van deze technologieën tot gefedereerde entiteiten en de Europese Unie.

Het mandaat van Paradigm

Het mandaat van Paradigm kan met name omvatten:

 • het opstellen van masterplannen, audits, raad en bijstand bij aankoop;
 • bijstand bij informatica- en telematicadiensten en opleiding van personeel inzake informatica en telematica;
 • inventarisering van de middelen inzake informatica en telematica die door de plaatselijke besturen gebruikt worden;
 • de verwezenlijking en opvolging van projecten inzake informatica, telematica, cartografie en telecommunicatie;
 • beheer, ontwikkeling, promotie en distributie van de cartografie;
 • het jaarlijks informeren over de evolutie van de informaticatechnologieën die nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Paradigm kan bovendien gemachtigd worden om deel te nemen aan en het beheer waar te nemen van programma’s betreffende onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en verspreiding, teneinde

 • een algemene kennis op te bouwen ten dienste van zijn doelgroepen;
 • het wetenschappelijk en technisch potentieel van het Gewest te bevorderen;
 • de acties van het Gewest te coördineren in het kader van de programma’s en activiteiten van de Europese Unie, evenals op federaal en internationaal vlak.

In het kader hiervan heeft Paradigm alle plaatselijke en gewestelijke besturen samengebracht rond projecten inzake IT-ontwikkeling, bundelen en detachering van human resources via IRISteam vzw.

De regering kan Paradigm ook andere taken toevertrouwen. In dat geval kan Paradigm een beroep doen op de medewerkers van de vzw IRISteam.

Nieuws

Contacteer ons