Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Werken / Met pensioen gaan

Met pensioen gaan

De algemene pensioenleeftijd in België is 65 jaar, of vanaf 60 jaar als u er een voltijdse carrière van 35 jaar op hebt zitten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u al vroeger op 'brugpensioen'.
Na een leven lang werken, mag u op rust gaan. De algemene regel is dat u op de leeftijd van 65 jaar met pensioen kunt gaan, of zelfs vanaf 60 jaar als u er een voltijdse carrière van 35 jaar op hebt zitten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u al vroeger op 'brugpensioen'. U ontvangt uw maandelijks pensioen zoals een loon. Let wel: er gelden verschillende regels voor bepaalde sectoren.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Uw pensioen wordt berekend op uw jaarlijkse bijdragen tijdens uw loopbaan. Het bedrag is afhankelijk van uw gezinstoestand en het statuut van uw vroegere tewerkstelling. De toestand is immers sterk verschillend naargelang u in de openbare sector of de privésector hebt gewerkt, als loontrekkende of als zelfstandige, voltijds of deeltijds enz. U valt onder een gemengd stelsel als u in verschillende arbeidsvormen gewerkt hebt.

 • Deze regels gelden voor een Belgisch pensioen gebaseerd op Belgische tewerkstelling.
 • Hebt u in het buitenland gewerkt, surf dan naar www.socialsecurity.be om te kijken welke sociale rechten op u van toepassing zijn.

Rijksdienst voor Pensioenen

Het pensioen van werknemers en zelfstandigen wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Het pensioen van ambtenaren wordt uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

De uitbetaling gebeurt door overschrijving of per postassignatie (via de postbode). Het geld kan ook naar een adres in het buitenland worden gestuurd of onder bepaalde voorwaarden op een buitenlandse rekening worden gestort.

U kunt uw toekomstig pensioen verhogen door aan pensioensparen te doen of een pensioenverzekering af te sluiten bij een bank of verzekeringsmaatschappij (wat tevens fiscaal aftrekbaar is).

Bij problemen en betwistingen

De dienst Pensioenbemiddeling (Ombudsdienst) kan u helpen bij problemen of betwistingen. U kunt een klachtenformulier downloaden en opsturen naar de dienst of persoonlijk neerleggen in het kantoor van de bemiddelaar (op afspraak).

Dienst Pensioenbemiddeling
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 - bus 5, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 19 90
Fax: +32 (0)2 208 31 43
E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be
Web: www.ombudsdienstpensioenen.be

Brugpensioen

Oudere werknemers in de privésector kunnen onder bepaalde voorwaarden al vroeger met pensioen gaan, het zogenaamde brugpensioen. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden:

 • als de werknemer ontslagen wordt en recht heeft op een werkloosheidsuitkering
 • als een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is die brugpensioen voorziet
 • als de ontslagen werknemer de vereiste leeftijd heeft bereikt (meestal 58 jaar) en een minimum aantal jaar beroepsverleden kan voorleggen (afhankelijk van cao, geslacht, type werk of invaliditeit)

Meer informatie over het brugpensioen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA)

Voltijdse werknemers kunnen op oudere leeftijd hun arbeidsprestaties terugbrengen tot een deeltijdse baan en genieten van het zogenaamd halftijds brugpensioen.

Het leven gaat verder

Ook al gaat u met pensioen, het leven gaat verder. Sommigen zeggen zelfs dat het echte leven dan pas start. We helpen u op weg op onze pagina's 'Brussel voor senioren'. Verdere praktische informatie voor senioren vindt u op onze pagina's Gezondheid & Veiligheid.

Bevoegde instanties

 • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
  Zuidertoren, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 529 30 02 (NL), +32 (0)2 529 30 01 (FR), +32 (0)2 529 30 03 (DE)
  Web: www.onprvp.fgov.be
 • Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
  Victor Hortaplein 40-bus 30, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 558 60 00
  E-mail: info@pdos.fgov.be
  Website: www.pdos.fgov.be
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)
  Waterloolaan 77, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 546 44 24 of +32 (0)2 546 44 27
  E-mail: info-bch@rsvz-inasti.fgov.be
  Website: www.rsvz-inasti.fgov.be
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Bureau Brussel
  Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 542 16 11
  Web: www.rva.be