Met pensioen gaan

De pensioenen zijn een federale materie. U vindt dan ook alle nuttige informatie hieromtrent bij de Federale Pensioendienst.

Contact

Federale Pensioendienst
Zuidertoren, Europaesplanade, 1
1060 Brussels

Bij problemen:

Als u problemen ondervindt met uw pensioen of als u klachten hebt over een bepaalde dienst, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst Pensioenen, die werd opgericht om de burger objectieve steun te bieden in geval van problemen.

Informatie: www.ombudsmanpensioenen.be

Brugpensioen

Oudere werknemers in de privésector kunnen onder bepaalde voorwaarden al vroeger met pensioen gaan, het zogenaamde brugpensioen. 

Meer informatie over het brugpensioen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA)

Het leven gaat verder

Ook al gaat u met pensioen, het leven gaat verder. Sommigen zeggen zelfs dat het echte leven dan pas start. We helpen u op weg op onze pagina's 'Brussel voor senioren'. Verdere praktische informatie voor senioren vindt u op onze pagina's Gezondheid & Veiligheid.

Contact

Federale Pensioendienst
Zuidertoren, Europaesplanade, 1
1060 Brussels

Contact

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)
Waterloolaan , 77
1000 Brussels

Contact

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Bureau Brussel
Marcel Broodthaersplein, 4
1060 Brussels