Werken in het buitenland

De wereld wordt met de dag kleiner en de werknemers worden steeds mobieler. Meer en meer werknemers zoeken het avontuur van een buitenlandse job. De Europese Unie stimuleert de vrijheid van personenverkeer en de mobiliteit van werknemers. Maar u kunt ook uw kans wagen buiten Europa.

Van Brussel naar Europa

Actiris International is de internationale plaatsingsdienst van Actiris, de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst.  Actiris International biedt Brusselse werkzoekenden werkaanbiedingen of stageplaatsen aan. In het kader van Eurodyssey (FR/EN), het uitwisselingsprogramma voor jongeren, beheert Actiris International ook de stagemogelijkheden voor jonge Europeanen.
Als onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte kunt u immers in om het even welke lidstaat werken.

Ontdek dankzij Actiris International de mogelijkheden om als Brusselse werkzoekende in het buitenland te gaan werken en een professionele ervaring op te doen die u in contact zal brengen met een andere cultuur, u zal toelaten nieuwe vaardigheden in uw opleidingsdomein te verwerven en, vooral, uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Ga naar de website www.actirisinternational.be om een stageprogramma in Europa te vinden dat aan uw wensen voldoet, om vacatures in het buitenland te ontdekken en om belangrijke informatie voor de voorbereiding van uw vertrek en een heleboel nuttige tips voor uw buitenlands project te raadplegen.

Actiris International biedt de Belgische en buitenlandse ondernemingen ook de dienst Select International aan. Een preselectie van kandidaten, helpt de bedrijven met hun rekruteringsbehoeften 

De wijde wereld in

Als u verder wilt dan Europa, zijn er verschillende mogelijkheden. Internet is het meest voor de hand liggend. Verschillende jobsites maken deel uit van een internationale groep en zijn dus ook actief in andere landen en continenten. Surf naar de jobsites van het land waar u naartoe wilt of google de plaatselijke ‘job centres’.

Voor u vertrekt is het goed om na te vragen wat de gevolgen zijn van een verblijf in het buitenland voor uw sociale zekerheid (bijv. recht op uitkering, pensioen, ziekenfonds, enz.).

Ontwikkelingssamenwerking

U kunt voor een langere periode in het ‘Zuiden’ gaan werken aan ontwikkelingsprojecten als ngo-medewerker. De meeste ngo’s in de ontwikkelingssamenwerking zoeken medewerkers met stevige ervaring. U moet een aantal stappen doorlopen om in aanmerking te komen (bijv. verplichte oriëntering en vorming).

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, bij de twee federaties voor ontwikkelingssamenwerking of op www.ngo-openboek.be.

Een andere mogelijkheid voor ervaren ‘professionals’ is het United Nations Volunteers (UNV)-programma van de Verenigde Naties. Zo kunt u meewerken aan een van de projecten van de VN. Lees er alles over op www.unv.org.

Contact

Actiris International
Kiekenmarkt , 7 (1ste verdieping)
1000 Brussel

Contact

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC)
Hoogstraat, 147
1000 Brussel