Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Studentjob

Wilt u een beetje bijverdienen terwijl u studeert? Elke student die voltijds onderwijs volgt en 15 jaar of ouder is, mag een studentenjob doen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Duidelijke afspraken

Het spreekt voor zich dat studentenjobs enkel voor studenten bedoeld zijn. Daarom mag u enkel als student tewerkgesteld zijn als u ingeschreven bent als voltijds student.

De werkgever en de student moeten een schriftelijke arbeidsovereenkomst(contract) afsluiten voor bepaalde duur vooraleer de studentenjob te beginnen. Daarin moet de functie worden omschreven, maar ook de begin- en einddatum, de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, het loon en het tijdstip van de betaling.

De normale werkdag duurt gemiddeld acht uur en de wetgever voorziet een maximum van 38 uren per week. Voor bepaalde sectoren, zoals onder andere de horeca, bestaan wel uitzonderingen. Deze regels zijn strikter voor minderjarigen (onder de 18 jaar). De geldende bruto minimumlonen (afhankelijk van de leeftijd) zijn ook op jobstudenten van toepassing.

Hoe vindt u een studentenjob?

Veelal worden jobstudenten gerekruteerd waar ze zich bevinden: met andere woorden op de universiteiten en hogescholen. Neem een kijkje op de mededelingenborden (ad valvas) of ga langs bij de sociale dienst van uw school.

Uitzendkantoren bieden vaak naast interimjobs ook studentenjobs aan.

Sommige organisaties verzamelen en promoten werkaanbiedingen voor studenten:

Contacteer ons

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat, 1
1070 Brussel