Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Beroepsopleiding

Omscholing, bijscholing of permanente vorming... De beroepsopleiding bestrijkt diverse competentiegebieden, zowel voor werknemers en werkzoekenden als voor ondernemingen.

Voor werknemers en werkzoekenden

U bent werknemer of werkzoekend in het Brussels Gewest en u wilt zich bijscholen, omscholen of verder ontwikkelen? Dan kunt u bij tal van openbare instellingen terecht voor beroepsopleidingen.

De lokale Werkwinkels en hun Franstalige tegenhangers, de 'Missions Locales pour l'emploi', vullen de leemtes op in bepaalde activiteitensectoren door middel van opleidingen . Deze opleidingen, die zich vooral richten tot een eerder laaggeschoold publiek, bieden een antwoord op de problemen inzake rekrutering, kwalificatie of behoud van de werkgelegenheid van de ondernemingen in het Brussels Gewest.

Voor zelfstandigen en kmo's

Dankzij het alternerend leren kunnen zelfstandigen, bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en van zeer kleine ondernemingen (zko's) en hun medewerkers opleidingen volgen om zich verder te ontwikkelen in tal van domeinen.

In het Brussels Gewest zijn er verschillende bijscholings- of vervolmakingsopleidingen, zowel voor professionals als voor mensen die zich willen vestigen als zelfstandige.

U bent werkzoekende, werknemer, zelfstandige of bedrijfsleider? Dan vindt u in de rubriek  "Permanente vorming" van deze portaalsite de geschikte opleiding.

Voor werkgevers

Op het vlak van opleiding kunnen ondernemingen een uitgebreid aanbod van steunmaatregelen en subsidies genieten. De instellingen voor personeelsopleiding en informatie over opleidingspremies vindt u op de pagina "Personeel opleiden" van deze portaalsite.

De beroepsreferentiecentra

De beroepsreferentiecentra in het Brussels Gewest moeten het opleidingsaanbod in bepaalde activiteitensectoren verbeteren om ze beter te laten aansluiten bij de behoeften van de bedrijfswereld.

Actiris draagt haar steentje bij voor opleidingen in de onderneming door middel van:

De Individuele beroepsopleiding (IBO) is een oplossing die je de mogelijkheid geeft om je op het terrein te vormen in een bedrijf in het Nederlands. Na je IBO, word je in dat bedrijf aangeworven voor een duur die gelijk is aan die van de opleiding. 

Wil je een beroep leren en de theorie meteen omzetten in de praktijk? Met duaal leren volg je enkele dagen per week les en ga je de rest van de tijd aan de slag in een bedrijf!  

  • Drie cheques om opleiding te ondersteunen:
    • de taalcheque: financiering van een taalopleiding
    • de ICT-cheques: financiering van een opleiding in bureautica en Internet
    • de opleidingscheque: tussenkomst in de financiering van een aanvullende opleiding in de meest uiteenlopende sectoren.