Advies en ondersteuning voor werknemers

Hebt u meer concrete vragen over werken in Brussel en de verschillende aspecten die hiermee verbonden zijn, dan kunt u bij de volgende instanties terecht.

Beroepsoriëntering en werk vinden

 • Actiris - Brussels agentschap voor werk
  Astrotoren
  Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel (en 17 regionale kantoren)
  Tel.: 0800 35 123 (callcenter werkzoekenden)
  E-mail: werkzoekenden@actiris.be
  Web: www.actiris.be
 • Beroepenpunt
  Astrotoren
  Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
  Web: www.beroepenpunt.brussels
 • Werkwinkels Brussel – persoonlijke begeleiding en advies over werk en opleiding (Nederlandstalig)
  Web: www.werkwinkel.be
 • Missions locales - begeleiding naar werk voor laaggeschoolden (Franstalig)
  Web: www.mission-locale.be (FR)
 • Selor - rekruteringsbureau voor jobs bij de overheid
  WTC III
  Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
  Tel: +32 (0)2 740 74 74
  Web: www.selor.be

Arbeidsreglementering

Alle officiële regelgeving en informatie over tewerkstelling, relaties met de werkgever en gerelateerde onderwerpen.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel: +32 (0)2 233 41 11
Web: www.werk.belgie.be

Sociale zekerheid

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 528 60 11
Web: http://socialsecurity.fgov.be

Inkomensbelasting

Als u een inkomen hebt, moet u hierop belastingen betalen.

FOD Financiën
Contact center Financiën
Koning Albert II laan 33 (North Galaxy) bus 25, 1030 Brussel
Tel: +32 (0)257 257 57
Web: http://minfin.fgov.be
Personenbelastingsaangifte online: www.taxonweb.be

Pensioen

Uw pensioen wordt door een andere dienst uitgekeerd naargelang u in de privé- of overheidssector werkte.

Ziekenfondsen

Iedereen is verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds voor een basisziekteverzekering.

Werkloosheid en verloven

Soms hebt u recht op een werkloosheidsuitkering of kunt u een loopbaanonderbreking aanvragen om uw privé- en beroepsleven in evenwicht te houden.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Bureau Brussel
Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel
Tel: +32(0)2 542 1611
Web: www.rva.be

Vakbonden

De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de werknemers.

 • ACV (Christelijke vakbond)
  Tel: +32 (0)2 246 31 11
  Web: www.acv-online.be
 • ABVV (Socialistische vakbond)
  Tel: +32 (0)2 552 03 41
  Web: www.abvv.be
 • ACLVB (Liberale vakbond)
  Tel: +32 (0)2 206 67 11
  Web: www.aclvb.be