Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Advies en ondersteuning voor werknemers

Hebt u meer concrete vragen over werken in Brussel en de verschillende aspecten die hiermee verbonden zijn, dan kunt u bij de volgende instanties terecht.

Beroepsoriëntering en werk vinden

Arbeidsreglementering

Alle officiële regelgeving en informatie over tewerkstelling, relaties met de werkgever en gerelateerde onderwerpen.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel: +32 (0)2 233 41 11
Web: www.werk.belgie.beExterne link

Sociale zekerheid

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 528 60 11
Web: http://socialsecurity.fgov.beExterne link

Inkomensbelasting

Als u een inkomen hebt, moet u hierop belastingen betalen.

FOD Financiën
Contact center Financiën
Koning Albert II laan 33 (North Galaxy) bus 25, 1030 Brussel
Tel: +32 (0)257 257 57
Web: http://minfin.fgov.beExterne link
Personenbelastingsaangifte online: www.taxonweb.beExterne link

Pensioen

Uw pensioen wordt door een andere dienst uitgekeerd naargelang u in de privé- of overheidssector werkte.

Ziekenfondsen

Iedereen is verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds voor een basisziekteverzekering.

Werkloosheid en verloven

Soms hebt u recht op een werkloosheidsuitkering of kunt u een loopbaanonderbreking aanvragen om uw privé- en beroepsleven in evenwicht te houden.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Bureau Brussel
Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel
Tel: +32(0)2 542 1611
Web: www.rva.beExterne link

Vakbonden

De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de werknemers.