bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Zich als werkzoekende inschrijven

Om deze uitkering te krijgen, moet je je eerst inschrijven. Je kan je inschrijven als vrije werkzoekende (zonder uitkering) om beroep te doen op de diensten van Actiris. Het is niet verplicht maar wel warm aanbevolen. Zodra u stopt met studeren (voltijds onderwijs) of als u zonder werk komt te zitten, kunt u zich best (her)inschrijven als werkzoekende bij Actiris.

Waarom zich inschrijven?

Als u zich inschrijft als werkzoekende, geeft u aan dat u beschikbaar bent op de arbeidsmarkt. Actirisbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning zet samen met u een traject op om een job te vinden.

Naargelang de gewerkte periode hebt u recht op een werkloosheidsuitkering. Schoolverlaters hebben pas recht op een uitkering na een wachtperiode (beroepsinschakelingstijd). Deze periode gaat in vanaf de inschrijving als werkzoekende. Een reden te meer om u tijdig in te schrijven.

Meer informatie over de werkloosheidsuitkeringbhg.common.external_link_warning op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Hoe schrijft u zich in?

U kunt zich online als werkzoekende inschrijven op de website van Actirisbhg.common.external_link_warning, of u kunt zich persoonlijk aanmelden bij een van de Actirisagentschappen. Breng uw identiteitskaart en kopieën van uw behaalde diploma’s en getuigschriften mee.

Actiris
Logo ONEM