Zich als werkzoekende inschrijven

Het is niet verplicht maar wel warm aanbevolen. Zodra u stopt met studeren (voltijds onderwijs) of als u zonder werk komt te zitten, kunt u zich best (her)inschrijven als werkzoekende bij Actiris. Zo bent u in orde met uw sociale zekerheid en kunt u hulp krijgen bij het zoeken naar een baan.

Waarom zich inschrijven?

Als u zich inschrijft als werkzoekende, geeft u aan dat u beschikbaar bent op de arbeidsmarkt. Actiris zet samen met u een traject op om een job te vinden.

  • Actiris helpt u bij het ontwikkelen van een beroepsproject en biedt u relevante vacatures aan.
  • U kunt onder bepaalde voorwaarden solliciteren naar gesubsidieerde banen, specifiek voor (langdurig) werkzoekenden.
  • Als werkzoekende komt u in aanmerking voor steun: allerhande bijscholingen, taalcursussen en beroepsopleidingen.

Naargelang de gewerkte periode hebt u recht op een werkloosheidsuitkering. Schoolverlaters hebben pas recht op een uitkering na een wachtperiode. Deze periode gaat in vanaf de inschrijving als werkzoekende. Een reden te meer om u tijdig in te schrijven.

Meer informatie over de werkloosheidsuitkering op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Hoe schrijft u zich in?

U kunt zich online als werkzoekende inschrijven op de website van Actiris, of u kunt zich persoonlijk aanmelden bij een van de Actirisagentschappen. Breng uw identiteitskaart en kopieën van uw behaalde diploma’s en getuigschriften mee.