bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Online diensten met betrekking tot werk en werkgelegenheid

Online diensten rond werk en tewerkstelling.

Als buitenlander werken in België

Diplomagelijkschakeling

Op federaal niveau

Als u in België wilt studeren, een beroepsopleiding volgen, werk vinden of als zelfstandige starten, vindt u op de site www.mijndiploma.be informatie over de gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s.

Actiris

Actiris is the employment agency of the Brussels-Capital Region.

Mon Actiris chercheur d'emploi/Mijn Actiris werkzoekende allows you to manage your Actiris account yourself: you can register and unregister as a job seeker, edit your profile details, receive job offers that match your profile and access online training modules.

  1. Register and log in to My Actiris (FR/NL)bhg.common.external_link_warning (online modules)

Contact - Informatie

Diensten voor werkzoekenden en werknemers

Opleidingen

In de rubriek over beroepsopleiding voor volwassenen vindt u opleidingen voor werkzoekenden en werknemers.

Informatie over de arbeidsmarkt - Werk- en stageaanbiedingen

In Brussel

De site IAM-B van Actiris verzamelt informatie over de arbeidsmarkt in Brussel.

In het buitenland

Actiris zorgt voor jobs in het buitenland.

Eurodyssey is een uitwisselingsprogramma tussen Europese regio's van de Vergadering van de Europese Regio's dat stagemogelijkheden biedt voor jonge werkzoekenden.

Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Overheidssector

Op federaal niveau

Selor is het selectiebureau voor jobs bij de federale overheid en bij de gewesten en gemeenschappen en hun instellingen en biedt sollicitanten de volgende online diensten:

Een portaal voor tewerkstelling in de Brusselse openbare sector

De portaalsite Talent.brusselsbhg.common.external_link_warning is jouw toegangspoort tot een waaier aan boeiende jobs in het Brussels openbaar ambt!

Gewestelijke instanties

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)

Dankzij de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen kunnen langdurig werklozen, personen die recht hebben op een leefloon en sommige rechthebbenden op financiële bijstand (OCMW) een beperkt aantal uren presteren per maand voor activiteiten die niet in de normale arbeidscircuits worden uitgevoerd. 

Dienstenchequeondernemingen

Als student werken

Op federaal niveau

Student@work is een online toepassing waarmee u kunt checken hoeveel uren u nog kunt werken als student, een attest kunt maken voor uw werkgever en een overzicht zien van alle studentenjobs die u al hebt uitgevoerd.

Op gemeentelijk niveau

Er zijn tal van vacatures in de departementen van de Stad Brussel.
Jobaanbiedingen online raadplegen
Online onbetaalde stageaanbiedingen raadplegen
Log in en maak uw profiel aan (online formulieren)
Een open sollicitatie sturen (online formulier)