bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Vrijwilligerswerk

Wilt u belangeloos een steentje bijdragen aan de maatschappij? En tegelijkertijd zelf iets bijleren en werkervaring verzamelen? Dan kunt u aan de slag als vrijwilliger. Het maakt niet uit of u gepensioneerd, student, huisvrouw/huisman, werknemer of werkloos bent. Met een beetje van uw vrije tijd helpt u anderen verder.

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

De mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen zijn legio. U kunt als vrijwilliger meedraaien in allerlei sociale projecten, openbare diensten, jeugd- of sportorganisaties, culturele centra of scholen. De organisatie waar u vrijwilligerswerk doet moet van niet-commerciële aard zijn, want het is niet toegestaan om als vrijwilliger te helpen bij de beroepswerkzaamheden van een privépersoon of een bedrijf.

Om alle partijen te informeren en te beschermen, moet de organisatie waar u vrijwilligerswerk uitvoert u voldoende informatie geven over haar doelstellingen, procedures en regels. Ze moet een gepaste verzekering afsluiten voor de vrijwilligers en u inlichten over een eventuele onkostenvergoeding. De organisatie kan al dan niet een forfaitaire of reële onkostenvergoeding afspreken met de vrijwilliger (gebaseerd op reëel gemaakte kosten of een forfait). Als u de jaarlijkse maximumvrijwilligersvergoeding overschrijdt, moet u hierop echter belastingen betalen.

Informatie, ondersteuning en vacatures voor vrijwilligerswerk

Verschillende koepelorganisaties zijn actief in de vrijwilligerssector, zowel aan Franstalige als Nederlandstalige kant. Ze brengen vrijwilligers in contact met organisaties die vrijwilligers zoeken en omgekeerd. Ze geven ook ondersteuning en vorming aan vrijwilligers en aan organisaties in verband met vrijwilligerswerk en de regelgeving rond dit thema.

Aan Franstalige kant

Contacteer ons

Vereniging voor het vrijwilligerswerk

Koningstraat , 11
1000 Brussel

Aan Nederlandstalige kant

Contacteer ons

Kenniscenrtrum W(elzijn) W(onen) Z(org) - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Lakensestraat , 76
1000 Brussel

Contacteer ons

Vacatures voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk en uw uitkering

Als u een uitkering krijgt (bijv. werkloosheidsuitkering, brugpensioen, tijdskrediet…) moet u eerst toestemming vragen aan de Rijksdienst voor Arbeid (RVA). Dat kan met een formulier C45B dat u zowel bij de RVA als bij uw uitbetalingsinstelling kunt opvragen (of downloaden van www.rva.bebhg.common.external_link_warning). Als u een leefloon van het OCMW krijgt, moet u ook uw dossierbeheerder informeren. Als u zonder toestemming vrijwilligerswerk uitvoert riskeert u uw uitkering te verliezen.

Vrijwilligerswerk in het buitenland?

U kunt ook naar het buitenland trekken als vrijwilliger. Jongeren tot 30 kunnen aan een Europees vrijwilligersproject deelnemen (European Voluntary Service). U kunt hiervoor terecht bij Jintbhg.common.external_link_warning en het Bureau International Jeunesse (FR)bhg.common.external_link_warning. Maar ook andere gespecialiseerde websites tonen u de weg naar vrijwilligersprojecten in het buitenland.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen jonge werkzoekenden (juniorprogramma) en 50-plussers vrijwilligerswerk doen in the kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zonder dat ze hun uitkering of sociale rechten verliezen. Meer info op de site van het Belgisch Ontwikkelingsagentschapbhg.common.external_link_warning.