Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Werkloosheid - loopbaanonderbreking

U kunt omwille van verschillende redenen zonder werk zitten. Naargelang de situatie zijn er verschillende mogelijkheden en onderneemt u best bepaalde acties. U kunt een beroep doen op verschillende diensten en in sommige gevallen heeft u recht op een uitkering. We zetten een paar situaties op een rijtje.

  • Een ontslag heeft een grote weerslag op uw beroeps- en privéleven. Behalve het sociale en financiële aspect, zijn er...

  • Het eerste wat u doet als u zonder werk komt te zitten, is u inschrijven als werkzoekende bij Actiris. Dan blijft u in...

  • Soms hebt u behoefte aan een pauze in uw carrière. Een gezond evenwicht in uw beroeps- en gezinsleven. Er zijn...

Schoolverlaters

Als u net van de schoolbanken komt, moet u eerst een wachttijd doorlopen vooraleer u een werkloosheidsuitkering krijgt. De wachttijd is afhankelijk van uw leeftijd en begint te lopen vanaf het moment dat u zich ingeschreven hebt als werkzoekende bij Actiris. Vandaar dat u zich best snel inschrijft als werkzoekende.

Ontslag

Als de werkgever u ontslaat, hebt u recht op een werkloosheidsuitkering (op voorwaarde dat u een minimum aantal maanden gewerkt hebt). U krijgt echter geen uitkering als u ontslagen wordt wegens zware fouten of als u zelf uw job opzegt.

Loopbaanonderbreking en verloven

Door de situatie op het werk of in uw persoonlijk leven, hebt u soms nood om een pauze in te lassen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden via tijdskrediet en andere verloven. U kunt een loopbaanonderbreking aanvragenExterne link en in bepaalde gevallen hiervoor een vervangingsuitkering krijgen.

Betaald educatief verlof

Het systeem van betaald educatief verlof beoogt de sociale promotie van de werknemers uit de privésector.
Deze hebben recht op betaald verlof voor opleidingen die ze in hun vrije tijd of tijdens de werkuren volgen of om zich voor te bereiden op de examens van de middenjury of op examens voor de certificering van hun competenties.