U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Werken en ondernemen

Werken en ondernemen

Werken en ondernemen
Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is een belangrijke motor van de Belgische economie. De bedrijvigheid in het Brussels Gewest trekt veel werknemers aan uit de andere gewesten. Ook voor ondernemingen is Brussel een vruchtbaar gebied.

Aan de slag in het Brussels Gewest

Vele bedrijven, organisaties en instellingen zijn gevestigd in het Brussels Gewest. Dit brengt veel werkgelegenheid met zich, zowel in de privé als in de overheidssector. De pagina's 'Werken' helpen u op weg naar een job in Brussel en alles wat daarbij komt kijken. Om in België te werken moeten niet-Europese onderdanen over een toelating tot arbeid (gecombineerde vergunning of arbeidskaart) beschikken om als loontrekkenden te werken en over een beroepskaart beschikken als ze zelfstandige activiteiten willen uitoefenen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor het economie en werkgelegenheid. Zo financiert het Gewest onder andere verschillende opleidingen en tewerkstellingsmaatregelen en ondernemingen in de sociale economie. Actiris is uw Brusselse partner in uw zoektocht naar werk.

Ondernemen in het Brussels Gewest

Het is goed zakendoen in het Brussels Gewest. Vele bedrijven waarderen zijn centrale ligging en zijn rol als gewest en hoofdstad. De infrastructuur is goed uitgebouwd en aan meertalig personeel is geen gebrek. De 'Gids van de ondernemer' begeleidt u in het opstarten en ontwikkelen van uw bedrijf. De pagina's voor Brusselse ondernemers geven u een inleiding in de regelgeving waarmee u als ondernemer te maken kan krijgen: bijv. licenties, vergunningen en toegang tot het beroep voor bepaalde activiteiten, beroepskaart die buitenlanders toelaat om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen, werken met personeel, milieu, mobiliteit en stedenbouw.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt initiatief om investeerders aan te trekken, om innovatie te stimuleren en om de tewerkstelling aan te zwengelen. Daartoe kent het een brede waaier subsidies en premies toe aan ondernemingen en organisaties die economische activiteiten ontplooien in het Gewest. U kan bij 1819.brussels terecht voor al uw vragen over ondernemen in het Brussels Gewest.

Easybrussels - administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Easybrussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Easybrussels heeft als doelstelling de administratieve formaliteiten te verminderen en de procedures te vergemakkelijken voor alle gebruikers van de overheidsdiensten, zowel voor burgers als voor ondernemingen. De administratieve vereenvoudiging maakt het zo mogelijk de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren in de relaties tussen de overheidsdiensten en hun gebruikers en in te spelen op de behoeften van de hedendaagse samenleving.

De Brusselse gewestelijke economie in cijfers

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) brengt verschillende economische (en andere) indicatoren samen om een kwantitatief beeld te krijgen van de economische activiteit in het Brussels.Gewest.

 

Een vraag over deze website