U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Advies en informatie / Voor ondernemingen en zelfstandigen

Voor ondernemingen en zelfstandigen

Als bedrijfsleider, zelfstandige, starter of ervaren ondernemer kunt u bij tal van Brusselse instanties terecht voor nuttige informatie en advies.
Als zelfstandige of bedrijfsleider komt u elke dag weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Tal van Brusselse gewestelijke instanties of beroepsorganisaties kunnen u helpen die uitdagingen het hoofd te bieden, zowel via begeleiding bij de opstart, advies over opleidingen en aanwerving als via knowhow om nieuwe kansen te grijpen.

Vragen over ondernemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Bel naar 1819 van maandag tot vrijdag van 9u tot 13u en dinsdag van 17u tot 19.30u.

De gesprekspartner bij uitstek voor bedrijven

 • hub.brussels is een van de publieke partners bij uitstek voor ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het agentschap ondersteunt projectinitiatoren, startende ondernemers, kmo's, zelfstandigen, ondernemingen in volle internationale expansie of buitenlandse investeerders in elke fase van hun ontwikkeling en adviseert hen over alle aspecten van hun economische activiteit in Brussel (subsidies, financiering, administratieve formaliteiten, stedenbouwkundige voorschriften, milieuvergunningen, enz.).
  UNO
  Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 422 00 20
  E-mail: info@hub.brussels
  Web: hub.brussels

 • De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) heeft als belangrijkste taak te investeren in bedrijven die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast de eigenlijke investering streeft de GIMB ernaar de promotors op elk moment op te volgen en bij te staan wanneer er voor hun bedrijf een beslissing genomen moet worden. Hebt u advies of bijstand nodig om uw activiteit te laten groeien of bij het beheren van uw bedrijf? Met de GIMB als partner kan uw bedrijf groeien.

  De Stassartstraat 32, 1050 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 548 22 11
  Fax: +32 (0)2 511 90 74
  E-mail: info@gimb.be
  Web: www.gimb.be

Beroepsorganisaties

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er verschillende organisaties die de belangen verdedigen van bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen. Sommige van deze organisaties bieden hun leden een groot aantal diensten aan: van algemene informatie over juridische bijstand tot een ondernemingsloket.

De volgende beroepsorganisaties zijn erkend als vertegenwoordigers van de middenstand in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Besluit van 24 juni 2010):

Tweetalige organisaties

 • Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI-KHNB)
  'Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI)', het samenwerkingsverband tussen de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel, vertegenwoordigt duizenden ondernemingen, verdedigt hun belangen en biedt tal van diensten aan om hun zaak te ondersteunen.
  Afdeling Advies
  Louizalaan 500, 1050 Brussel
  Tel. : +32 (0)2 643 78 19
  E-mail: info@beci.be
  Web: www.beci.be

 • IZEO vzw is een door BECI en Partena opgerichte onafhankelijke interprofessionele organisatie.
  IZEO brengt federaties en beroepsorganisaties bijeen en heeft als opdracht de vertegenwoordiging en de verdediging van de zelfstandigen en kmo’s in Brussel.
  Louizalaan 500, 1050 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 563 68 52
  E-mail:info@izeo.be
  Web: www.izeo.be
 • Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ)
  Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) verdedigt de belangen van zelfstandigen, ondernemers, kmo’s en beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen.
  Zijn Brusselse afdeling verzekert een professionele dienstverlening aan deze doelgroep op alle niveau’s. Dit gebeurt zowel in het Nederlands als in het Frans.
  Zijn afdeling ‘Europees Ondernemen’ verschaft informatie en begeleiding in verband met Europese steunmaatregelen.
  LVZ Brussels
  Adolphe Maxlaan 108/15, 1000 Brussel
  Tel. : +32 (0)2 219 55 16
  Kmo Infoloket:
  Antwerpselaan 30, 1000 Brussel
  Gsm : +32 (0)475 773 921
  E-mail : info@lvzbrussels.be
  Web : www.lvz.be

 • Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ
  De Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ is een interprofessionele federatie van zelfstandigen en kmo’s die totaal apolitiek is en overal in België aanwezig is. De federatie bestaat uit drie grote takken: handelaars en ambachtslui, vrije en intellectuele beroepen, en kmo’s.
  ​Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
  ​Tel. : +32 (0)2 652 26 92
  E-mail web@sdz.be
  Web : 
  www.sdz.be
 • Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen van het SDZ (FVIB-SDZ)
  Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
  Tel. : +32 (0)2 652 26 92
  E-mail : web@sdz.be
  Web : www.sdz.be

 • Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)
  Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vertegenwoordigt zelfstandigen, vrije en intellectuele beroepen en kmo’s uit heel het land.
  Sainctelettesquare 11/12, 1000 Brussel
  Tel. : +32 (0)2 217 29 28 of +32 (0)2 217 76 42
  E-mail : info@nsz.be
  Web : www.nsz.be

Nederlandstalige organisaties

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo)
  Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) is een organisatie voor zelfstandige ondernemers in Vlaanderen en Brussel. Haar leden beoefenen een vrij beroep of zijn actief in de handel, distributie, industrie of dienstensector.
  Spastraat 8, 1000 Brussel
  Tel : +32 (0)2 238 05 24
  E-mail : anton.vanassche@unizo.be
  Web : www.unizo.be

 • Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)
  De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) is de met Unizo geassocieerde interprofessionele organisatie voor het vrije beroep.
  Spastraat 8, 1000 Brussel
  Tel. : +32 (0)2 238 05 04
  E-mail : fvib@unizo.be
  Web : www.fvib.be

Franstalige organisaties

 • Nationale Federatie der Unies van de Middenstand
  UCM ('Union des Classes Moyennes') is een interprofessionele werkgeversorganisatie die opkomt voor de rechten van zelfstandigen (kmo-bedrijfsleiders, ambachtslui, handelaars, vrije beroepen). UCM verenigt beroepsorganisaties die elk de belangen verdedigen van een eigen activiteitssector. UCM biedt ook diensten aan al deze professionals aan.
  Afdeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Kolonel Bourgstraat 123, 1140 Brussel
  Tel : +32 (0)2 743 83 80
  Web : www.ucm.be (FR)

 • 'Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique' (Unplib)
  Unplib ('Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique') is een representatieve organisatie van het vrije beroep in België die deel uitmaakt van de groep UCM.
  Kolonel Bourgstraat 123, 1140 Brussel
  Tel. : +32 (0)2 743 83 83
  E-mail : info@unplib.be
  Web : www.unplib.be

Erkenning van de sociale ondernemingen

Beperkt uw onderneming, coöperatieve of organisatie de uitkering van winst en voert ze een democratisch beleid? Laat u in dat geval erkennen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het Gewest steunt projecten met een sociaal oogmerk!
Om ervoor te zorgen dat uw initiatief als sociale onderneming wordt erkend, moet u een economisch project uitvoeren, een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren
In de praktijk betekent dit dus dat u de herverdeling van de winsten moet beperken en bepaalde principes moet naleven.
Erkende sociale ondernemingen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen zullen zich kunnen laten mandateren opdat zij in 2020 een financiering ontvangen.
Meer info : www.socialeonderneming.brussels

Sociale economie

 • De Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socio-professionnelle (FeBISP – Brusselse federatie van instellingen voor socio-professionele inschakeling) biedt werkgevers alle informatie over de socio-professionele inschakeling en de sociale economie.
  Ravensteingalerij 3 bus 4, 1000 Brussel
  Tel.: + 32 (0)2 537 72 04
  Fax: + 32 (0)2 537 84 04
  E-mail: secretariat@febisp.be
  Web: www.febisp.be (FR)

 • Tracé Brussel vzw
  Antwerpselaan 26, 1000 Brussel
  Tel.: + 32 (0)2 412 02 85
  Fax: + 32 (0)2 511 98 27
  E-mail: ellen.christiaens@tracebrussel.be
  Web: www.tracebrussel.be

Tewerkstelling en opleiding

Actiris, de openbare tewerkstellingsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet het gewestelijke werkgelegenheidsbeleid in de praktijk brengen.
Actiris biedt gespecialiseerde diensten en informatie over tewerkstelling aan werkgevers en werkzoekenden in het Brussels Gewest.
Astrotoren
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 505 14 11 - (0)2 505 77 77
Fax: +32 (0)2 511 30 52
E-mail: werkgevers@actiris.be
Web: www.actiris.be

Milieu

 • Milieuverplichtingen voor bedrijven, wetgeving, gewestelijke subsidies voor energiebesparingen of duurzame investeringen...
  Leefmilieu Brussel biedt een antwoord op al uw vragen.
  Tour & Taxis
  Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 775 75 75
  Fax: +32 (0)2 775 76 21
  Web: leefmilieubrussel.be

 • hub.brussels begeleidt kostenloos bedrijven bij al de vragen omtrent milieu (soorten vergunningen, plannen voor de installaties, reglementering inzake afvalwater, afvalstoffen, uitstoten in de lucht, bedrijfsvervoerplan, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  UNO
  Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 422 00 20
  E-mail: info@hub.brussels
  Web: hub.brussels

Export

hub.brussels ondersteunt Brusselse bedrijven die willen exporteren buiten onze landsgrenzen. Het agentschap ondersteunt exporteurs individueel om nieuwe markten aan te boren en organiseert gezamenlijke economische missies, coaching en diverse exportgerelateerde events. Hub.brussels adviseert over buitenlandse markten, opleidingen, subsidies en over contacten met buitenlandse partners.  
UNO
Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 422 00 20
E-mail: info@hub.brussels
Web: hub.brussels

Lokale-Economieloketten

De Lokale-Economieloketten moeten achtergestelde wijken stimuleren door middel van economische en sociale ontwikkeling. Ondernemingen vinden hier allerhande informatie om hen te helpen bij hun projecten (businessplan, financiering, subsidies, reglementering, opleidingen...).

Buitenlandse investeringen

hub.brusselsis een van de gesprekspartners bij uitstek voor buitenlandse bedrijven die zich in de hoofdstad van Europa willen vestigen. Naast het verstrekken van specifieke informatie ondersteunt het agentschap hen om een strategische uitvalbasis uit te bouwen in Brussel.

UNO
Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 422 00 20
E-mail: info@hub.brussels
Web: hub.brussels

Mobiliteit

Voor alle informatie en specifieke voorschriften inzake mobiliteit kunnen ondernemingen terecht op de website van Brussel Mobiliteit.
Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1030 Brussel
Tel.: 0800 94 001 (gratis nummer)
Web: mobilite-mobiliteit.brussels/nl/bedrijf

Onderzoek & Ontwikkeling

In de rubriek "Innovatie, onderzoek en ontwikkeling" van deze site vindt u de bevoegde instanties inzake onderzoek en ontwikkeling in het Brussels Gewest.

Stedenbouw

 • Om te weten welke stedenbouwkundige regels er gelden voor de bewoning, verbouwing of exploitatie van gebouwen of terreinen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u contact opnemen met de Directie Stedenbouw van urban.brussels.
  Kunstberg 10-13, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2432 83 00
  E-mail: stedenbouw-erfgoed@urban.brussels
  Web: www.stedenbouw.irisnet.be

 • hub.brussels begeleidt kostenloos bedrijven bij al de vragen omtrent stedenbouwkunde (analyse van de aanvraag voor een vergunning, reglementering inzake kantoren/parkings/ publiciteit, te volgen procedures, aanbevelingen...) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  UNO
  Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 422 00 20
  E-mail: info@hub.brussels
  Web: hub.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid, een bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, bevordert de duurzame economische ontwikkeling en de creatie van werkgelegenheid in het Brussels Gewest. Deze instantie biedt advies en ondersteuning aan bedrijven in tal van sectoren.

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 34 52
E-mail: info.eco@gob.brussels
Web: werk-economie-emploi.brussels

 

Een vraag over deze website