Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)

Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)

De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten is een onafhankelijke raadgevende gewestelijke administratieve overheid die advies geeft wanneer iemand toegang wenst tot een document dat in handen is van een overheid en die overheid dat weigert.

Wat doet de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten?

De CTB is een onafhankelijke raadgevende gewestelijke administratieve overheid die advies geeft wanneer iemand toegang wenst tot een document dat in handen is van een overheid en die overheid dat weigert. In milieuaangelegenheden heeft ze evenwel beslissingsbevoegdheid.

Ze is onafhankelijk en wordt voorgezeten door een magistraat.

Ze treedt enkel op indien de aangesproken administratie weigert toegang te verlenen tot een document of weigert het te corrigeren. Dan kan de CTB u helpen om:

  • een bestuursdocument dat u geweigerd werd in handen te krijgen, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om:
    • documenten die in handen zijn van de administratie (betreffende persoonlijke dossiers, bevorderingen, examens, studies, stedenbouwkundige kwesties, enz.)
    • de registratie van bepaalde beslissingen
  • documenten te laten corrigeren die opgenomen zijn in dossiers die in handen zijn van de administratie en die onjuiste of onvolledige informatie bevatten

Ze kan op eigen initiatief advies verstrekken aan de overheid over de manier waarop de ordonnantie die toegang verschaft tot de bestuursdocumenten wordt toegepast.

Ook een gewestelijke administratieve overheid kan een beroep op haar doen.

Haar diensten zijn gratis.

Er moet een beroep worden gedaan op de CTB vooraleer men in beroep gaat bij de Raad van State.

Wat doet commissie voor toegang tot bestuursdocumenten niet?

De CTB is geen rechtscollege: ze velt geen vonnissen maar geeft advies, behalve in milieuaangelegenheden, waar ze beslissingsbevoegdheid heeft.

Ze verstrekt zelf geen documenten of corrigeert zelf geen onjuiste of onvolledige documenten.

Ze kan enkel optreden indien de aangesproken administratie weigert toegang te verlenen tot een document of weigert het te verbeteren.

Ze mag ook niet optreden in bepaalde gevallen waarin de gevraagde documenten niet beschouwd worden als bestuursdocumenten of bijzondere omstandigheden die gelden als uitzonderingen op het principe van de openbaarheid.

Bijkomende informatie:

In deze rubriek van het portaal vindt u bijkomende informatie :