bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Parlement, ministers

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt wetgevende teksten op, keurt begrotingen goed en houdt toezicht op de Gewestregering. De Gewestregering oefent de uitvoerende macht uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Wie maakt deel uit van de Gewestregering, waarvoor zijn de leden bevoegd en hoe kan u de leden en hun kabinetten...