Parlement, ministers

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt wetgevende teksten op, keurt begrotingen goed en houdt toezicht op de Gewestregering. De Gewestregering oefent de uitvoerende macht uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.