bhg.skip_to_content.title
bhg.common.brussels_region_homepage

Verkiezingen en publieke raadplegingen

Hoe verlopen verkiezingen in Brussel? Hoe schakelen we het publiek in bij de beleidsvorming?

  • Alle informatie over de verschillende verkiezingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Elke burger heeft het recht om zijn mening te geven, zij het via een vereniging, een ombudsdienst of rechtstreeks aan...