Uitzendarbeid

Werkzoekenden kunnen via een uitzendbureau of interimkantoor tijdelijke vacatures invullen in bedrijven. Een flexibele manier van werken.
Veel ondernemingen zijn op zoek naar tijdelijke medewerkers. Soms zoeken ze vervanging van een vaste werknemer of hebben ze tijdelijk extra krachten nodig voor drukke periodes of uitzonderlijke opdrachten. Bedrijven kunnen dan een beroep doen op een uitzendbureau of interimkantoor dat uitzendkrachten voor hen rekruteert en contracteert.

Interimwerk

Er zijn vacatures voor interimwerk in de meest uiteenlopende sectoren: horeca, industrie, secretariaat, evenementen, enz.
Werkzoekenden schrijven zich in bij een uitzendbureau om verschillende redenen:

 • Vele jongeren vinden via uitzendarbeid hun eerste werkervaring. Dit verbetert hun positie op de arbeidsmarkt.
 • Een eerste kennismaking met een bedrijf via uitzendarbeid leidt in een heel aantal gevallen naar een vast contract. Interimwerk is voor velen de gehoopte springplank naar een vaste job.
 • Via uitzendarbeid kunnen werkzoekenden allerlei nieuwe beroepen en sectoren leren kennen. Dit helpt hen in hun verdere beroepsoriëntering.
 • Anderen zijn dan weer gewonnen voor het tijdelijke karakter en de afwisseling eigen aan uitzendarbeid.

De formaliteiten

Voor interimwerk moet er ook een arbeidsovereenkomst worden gesloten. De uitzendkracht tekent een contract voor een tijdelijke opdracht met het uitzendbureau dat de werknemer 'uitleent' of 'uitzendt' naar het bedrijf in kwestie. In principe gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden voor de uitzendkrachten als voor hun collega-werknemers in het bedrijf (bijv. loon, pensioen, vakantie, ziekteverzekering, enz.).

Uitzendbureaus

De uitzendbureaus verzamelen de vacatures voor tijdelijke medewerkers en de mensen die geïnteresseerd zijn in zulke tijdelijke opdrachten. U kunt zich dus inschrijven in een of meerdere uitzendkantoren van uw keuze.

Raadpleeg de lijst van privé-uitzendbureaus erkend door het Brussels Gewest op de site werk-economie-emploi.brussels.

Bevoegde instantie

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: erkenning uitzendkantoren
  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Brussel Economie en Werkgelegenheid
  Directie Werkgelegenheidsbeleid
  Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 800 34 72
  Web: werk-economie-emploi.brussels
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Post: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
  E-mail: informatie@werk.belgie.be
  Web: www.werk.belgie.be

 

Een vraag over deze website