U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Werken / Werk in Brussel / Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger kunt u een steentje bijdragen aan de maatschappij en tegelijkertijd zelf iets bijleren en werkervaring verzamelen.
Wilt u belangeloos een steentje bijdragen aan de maatschappij? En tegelijkertijd zelf iets bijleren en werkervaring verzamelen? Dan kunt u aan de slag als vrijwilliger. Het maakt niet uit of u gepensioneerd, student, huisvrouw/huisman, werknemer of werkloos bent. Met een beetje van uw vrije tijd helpt u anderen verder.

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

De mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen zijn legio. U kunt als vrijwilliger meedraaien in allerlei sociale projecten, openbare diensten, jeugd- of sportorganisaties, culturele centra of scholen. De organisatie waar u vrijwilligerswerk doet moet van niet-commerciële aard zijn, want het is niet toegestaan om als vrijwilliger te helpen bij de beroepswerkzaamheden van een privépersoon of een bedrijf.

Om alle partijen te informeren en te beschermen, moet de organisatie waar u vrijwilligerswerk uitvoert u voldoende informatie geven over haar doelstellingen, procedures en regels. Ze moet een gepaste verzekering afsluiten voor de vrijwilligers en u inlichten over een eventuele onkostenvergoeding. De organisatie kan al dan niet een forfaitaire of reële onkostenvergoeding afspreken met de vrijwilliger (gebaseerd op reëel gemaakte kosten of een forfait). Als u de jaarlijkse maximumvrijwilligersvergoeding overschrijdt, moet u hierop echter belastingen betalen.

Informatie, ondersteuning en vacatures voor vrijwilligerswerk

Verschillende koepelorganisaties zijn actief in de vrijwilligerssector, zowel aan Franstalige als Nederlandstalige kant. Ze brengen vrijwilligers in contact met organisaties die vrijwilligers zoeken en omgekeerd. Ze geven ook ondersteuning en vorming aan vrijwilligers en aan organisaties in verband met vrijwilligerswerk en de regelgeving rond dit thema.

Aan Nederlandstalige kant

Aan Franstalige kant

Association pour le Volontariat
(vereniging voor het vrijwilligerswerk)
Koningstraat 11, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 219 53 70
Web: www.volontariat.be

Vrijwilligerswerk en uw uitkering

Als u een uitkering krijgt (bijv. werkloosheidsuitkering, brugpensioen, tijdskrediet…) moet u eerst toestemming vragen aan de Rijksdienst voor Arbeid (RVA). Dat kan met een formulier C45B dat u zowel bij de RVA als bij uw uitbetalingsinstelling kunt opvragen (of downloaden van www.rva.be). Als u een leefloon van het OCMW krijgt, moet u ook uw dossierbeheerder informeren. Als u zonder toestemming vrijwilligerswerk uitvoert riskeert u uw uitkering te verliezen.

Vrijwilligerswerk in het buitenland?

U kunt ook naar het buitenland trekken als vrijwilliger. Jongeren tot 30 kunnen aan een Europees vrijwilligersproject deelnemen (European Voluntary Service). U kunt hiervoor terecht bij Jint en het Bureau International Jeunesse (FR). Maar ook andere gespecialiseerde websites tonen u de weg naar vrijwilligersprojecten in het buitenland.

 • Jint, Coordinatieörgaan voor Internationaal Jeugdwerk
  Gretrystraat 26, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 209 07 20
  E-mail: jint@jint.be
  Web: www.jint.be
 • Bureau International Jeunesse (BIJ, internationaal jeugdbureau)
  Handelsstraat 18, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/548 38 88
  E-mail: bij@cfwb.be
 • Idealist: jobs en vrijwilligerswerk in de social-profitsector wereldwijd
  Web: www.idealist.org (EN/FR/ES)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen jonge werkzoekenden (juniorprogramma) en 50-plussers vrijwilligerswerk doen in the kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zonder dat ze hun uitkering of sociale rechten verliezen. Meer info op de site van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Een vraag over deze website