U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Werken / Werk in Brussel / Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Als u werkt hebt u een hele reeks rechten en plichten. We geven u een overzicht van de basisvoorwaarden die gepaard gaan met elke job.
We brengen een groot deel van onze tijd door op het werk. Vandaar dat de arbeidsomstandigheden goed geregeld moeten zijn. Een job brengt een hele reeks rechten en plichten met zich. Deze arbeidsvoorwaarden verschillen naar gelang u werkt in de overheidssector, in de privé-sector of als zelfstandige. We geven u enkele algemene principes en linken naar de instanties waarbij u voor meer informatie terecht kunt.

Arbeidsreglementering

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is verantwoordelijk voor een evenwichtige arbeidsverhouding tussen werknemers en werkgevers. Hun site geeft informatie over zaken zoals arbeidsreglementering, non-discriminatie, verloven, welzijn op het werk, arbeidsovereenkomsten en meer.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 41 11
Web: www.werk.belgie.be

Toelatingen, vergunningen, licenties, arbeidskaarten

Sociale zekerheid

Elke werknemer, zelfstandige en werkgever moet in orde zijn met de sociale zekerheid. In ruil voor uw bijdrage bent u dan verzekerd bij ziekte, werkloosheid, kinderzorg, ongevallen en zo meer.

Via de sociale zekerheid hebt u ook recht op bepaalde uitkeringen, verloven en op een pensioen aan het einde van uw loopbaan. Bij werknemers wordt de socialezekerheidsbijdrage van het loon afgehouden; zelfstandigen moeten apart hun bijdrage storten.

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - bus 100, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 528 60 11
Web: socialsecurity.fgov.be

Ziekenfonds

Als u werkt, moet u zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. In ruil voor uw (drie)maandelijkse bijdrage komt uw ziekenfonds tussen in allerlei medische kosten (bijv. geneesmiddelen, doktersbezoek, hospitalisatie, zwangerschap) en betaalt ze u een vervangingsinkomen bij ziekte of invaliditeit. U kunt vrij uw ziekenfonds kiezen.

Personenbelasting-inkomstenbelasting

Als u een inkomen verwerft, dan moet u hierop belastingen betalen om bij te dragen aan de Belgische staat om zijn voorzieningen en dienstverlening te bekostigen. Tegen eind juni van elk jaar moet elke meerderjarige burger een belastingsaangifte indienen met de inkomsten van het voorafgaande jaar. Dit kan op papier of online.

FOD Financiën
Tel.: +32 (0)2 572 57 57
Web: minfin.fgov.be

Uw personenbelastingsaangifte online via www.taxonweb.be

Vakantiegeld

Wie werkt, heeft niet alleen recht op vakantie, maar ook op vakantiegeld. Voor bedienden en ambtenaren wordt dit door de werkgever uitbetaald (zoals het loon). Voor arbeiders wordt dit door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie gedaan. Jongeren onder 25 en senioren boven de 50 kunnen onder bepaalde voorwaarden een 'jeugd- of seniorvakantieuitkering' krijgen.

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (voor arbeiders)
Kruisstraat 4, 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 627 97 60
Web: www.rjv.fgov.be

Jeugdvakantie & Seniorvakantie

In België heeft u recht op jaarlijkse vakantiedagen gebaseerd op de bijdragen van het voorafgaande jaar. Net afgestudeerde jongeren en langdurig werklozen hebben dus geen recht op vakantie omdat ze het jaar voordien niet gewerkt hebben.

Om jongeren en oudere werknemers te activeren kunnen ze maximum vier weken betaalde jeugd- of seniorvakantie krijgen, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

 • Jeugdvakantie
  Pas afgestudeerde jongeren (onder 25 jaar) kunnen aanspraak maken op jeugdvakantie als ze in het voorafgaande jaar minstens een maand gewerkt hebben.
 • Seniorvakantie
  50-plussers krijgen een aanvulling betaalde vakantiedagen, ongeacht het aantal dagen dat ze in het voorgaande jaar gewerkt hebben.

Vakbond

De vakbonden vertegenwoordigen en verdedigen de rechten van de arbeiders en werknemers tegenover overheden en werkgevers. Vandaar dat ze u ook kunnen verder helpen met allerhande vragen over uw arbeidsomstandigheden, de relatie met uw werkgever en alle rechten en plichten. U bent niet verplicht om u aan te sluiten bij een vakbond.

 • ACV (Christelijke Vakbond)
  Tel.:+32 (0)2 246 31 11
  Web: www.acv-csc.be
 • ABVV (Socialistische Vakbond)
  Tel.: +32(0)2 552 03 41
  Web: www.abvv.be
 • ACLVB (Liberale Vakbond)
  Tel.: +32 (0)2 206 67 11
  Web: www.aclvb.be
Een vraag over deze website