U bent hier: Home / Over het Gewest / Transparantie

Transparantie

Een transparant bestuur en vlot toegankelijke documenten voor alle Brusselaars
Een transparant bestuur en vlot toegankelijke documenten voor alle Brusselaars

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen  heeft tot doel het bestuur transparanter te maken door bestuursdocumenten en milieu-informatie vlotter toegankelijk te maken.

 

Dat betekent in het bijzonder dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verplicht is om op haar website een aantal documenten te publiceren die bestemd zijn voor het grote publiek.
 
De officiële website van het Gewest voldoet aan deze eis en biedt burgers de mogelijkheid om - via rubrieken op de website of via links naar externe websites - de volgende documenten te raadplegen:
 
 
Vragen over de transparantie van het Brusselse bestuur kunnen worden gericht aan de
Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cel Kanselarij
Kruidtuinlaan 20 in 1035 Brussel
Tel: +32 (0)2 800 34 80 / 35 73