Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Vijfde editie “diervriendelijke gemeente” wordt gelanceerd!

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, schrijft de vijfde editie van het label “diervriendelijke gemeente” uit. Deze projectoproep, bestemd voor de 19 Brusselse gemeenten, is gericht op het verbeteren van het welzijn van de dieren in de stad. En zoals elk jaar wordt een extra selectiecriterium toegevoegd om de gemeenten uit te nodigen hun maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn op te voeren.

Gepubliceerd op

Dieren maken integraal deel uit van het dagelijks leven van de Brusselaars. De uitdaging bestaat erin om iedereen de kans te geven in harmonie samen te leven. Om die reden, en gezien het succes ervan, lanceert het Brussels Gewest een vijfde editie van de projectoproep “diervriendelijke gemeente”. Het doel van de oproep is de Brusselse gemeenten te ondersteunen bij de verwezenlijking van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn. Als een gemeente het label verkrijgt, heeft ze recht op een subsidie van 11.000 euro tot 15.000 euro.

De deelnemende gemeenten moeten, om in aanmerking te komen, projecten voorstellen waarbij minstens 10 van de 15 criteria in acht worden genomen. De gemeenten krijgen bijvoorbeeld 1 punt wanneer ze binnen hun politiezone een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben; 3 punten wanneer bepaalde plaatsen toegankelijk zijn voor huisdieren…

“De betrokkenheid van de gemeenten bij het dierenwelzijn is van die aard dat bij de laatste editie vier gemeenten het gouden label hebben gekregen! Elk jaar verhogen we het aantal criteria om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de Brusselse realiteit en aan de meest recente uitdagingen in verband met de bescherming van dieren, maar vooral om hen aan te moedigen om steeds meer te doen ter bevordering van het dierenwelzijn”, stelt Bernard Clerfayt.

Voor deze vijfde editie heeft het nieuwe bijkomende criterium betrekking op de steun die wordt georganiseerd voor personen die tijdelijk niet in de noden van hun dieren kunnen voorzien. Dat kan het bijhouden van een register met vrijwilligers door de gemeente of de terbeschikkingstelling van een modelovereenkomst voor tijdelijke opvang van een huisdier zijn.

“Het Wetboek, dat deze legislatuur gestemd moet worden, voorziet net in de invoering van een procedure voor het ten laste nemen van een dier dat aan zijn lot overgeleverd zou worden in geval van een onverwacht overlijden of een spoedopname in het ziekenhuis”, besluit de minister van Dierenwelzijn.

De gemeenten hebben tot en met 24 mei 2024 de tijd om te reageren op de projectoproep.