U bent hier: Home / Over het Gewest / Over het Gewest

Over het Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht in 1989 en kreeg zijn eigen gewestelijke instellingen.
Met de bijzondere wet van 12 januari 1989 was de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de 19 gemeenten een feit. Een statuut dat er pas kwam na een lange en moeizame evolutie in het Belgische politieke leven. Een terugblik op de geboorte van een Gewest.

Aan de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in januari 1989 ging een lange evolutie vooraf.

Enkele belangrijke data voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1970: De herziening van de Grondwet creërt drie gewesten: het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Gewest. Het beginsel werd toen al wel aanvaard, maar de concrete invulling liet nog op zich wachten.

1971: Een enkele instelling wordt opgericht als overkoepelend orgaan van de 19 Brusselse gemeenten: de Agglomeratie, die over bevoegdheden beschikt inzake ruimtelijke ordening, vervoer, veiligheid, gezondheid, openbare netheid, economische uitbreiding..

1977 en 1978: Het Egmontpact en daarna de Stuyvenbergakkoorden (politieke akkoorden over de hervorming van de instellingen) voorzien in de oprichting van drie gelijkwaardige gewesten, met soortgelijke rechten voor Vlamingen in Brussel en voor Franstaligen in de Brusselse rand. Door de val van de toenmalige Regering verdwijnt het project echter weer in de koelkast.

1980: De bijzondere wet van 8 augustus creëert uiteindelijk de gewestelijke instellingen, maar bevat wel geen enkele bepaling over het Brussels Gewest bij gebrek aan een politiek akkoord hierover.

1989: De oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de 19 gemeenten wordt definitief bij de bijzondere wet van 12 januari, die ook wetgevende en uitvoerende organen in het leven roept. Bovendien wordt de uitoefening van de bevoegdheden van de Agglomeratie overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijzonderheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Gewest is het enige tweetalige gewest. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door middel van ordonnanties, waarvan de juridische waarde niet gelijkwaardig is aan die van federale wetten en gewestelijke decreten. Door zijn internationale rol en zijn functie als hoofdstad heeft het Brussels Gewest ook een bijzondere band met de federale overheid. Deze relatie vertaalt zich vooral in de oprichting van het samenwerkingsmechanisme Beliris.

De iris: het embleem van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 1991 is de iris het embleem van het Brussels Gewest, dat vandaag het uithangbord is van alle Brusselse instellingen.

De gouden iris is een bolgewas met grote sierbloemen die al duizenden jaren gedijt in het gewest, van in de tijd dat het grondgebied van Brussel nog grotendeels bestond uit moerasland in de Senne-vallei.

Als u het Iris-logo wenst te gebruiken in uw communicatie, raadpleeg de pagina over de huisstijl van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vandaag omvat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest de 19 Brusselse gemeenten en beslaat een oppervlakte van 162 km2.

 

Een vraag over deze website