U bent hier: Home / Over het Gewest / Nieuws / Go4Brussels 2030

Go4Brussels 2030

Naar een economische, maatschappelijke en milieutransitie voor Brussel
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Go4Brussels 2030

Het regeerakkoord 2019-2024 legt de grondslagen vast voor een Strategie 2030 , die voortbouwt op de Strategie GO4Brussels 2025 en die steunt op twee structurerende pijlers die samen 17 doestellingen bevatten:

  • de engagementen van het Gewest
    een Strategie uitwerken om tegen 2030 een transitie van de Brusselse economie te bewerkstelligen, die erop gericht is alle sectoren koolstofvrij te maken en meer steun te verlenen aan de sectoren die zich toeleggen op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie (stemt mutatis mutandis overeen met de eerste pijler van de Strategie Go4Brussels 2025);
  • de engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen
    de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding in het bijzonder toespitsen op de kwalificaties en de en de allianties werk-milieu ondersteunen: duurzaam bouwen & renoveren, duurzame voeding (stemt mutatis mutandis overeen met de tweede pijler van de Strategie Go4Brussels 2025).

De Strategie GO4Brussel 2030 gaat uit van een partnergerichte aanpak met een visie die het mogelijk maakt de verschillende initiatieven van de Regering te integreren. Zij biedt gemeenschappelijke sturings-, opvolgings-, overleg-, communicatie- en evaluatie-instrumenten.

Voor alle verdere informatie kan u terecht op de website http://go4.brussels.

Een vraag over deze website