U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / Vertegenwoordiging en aanwezigheid van Brussel in het buitenland / Delegatie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest bij de Europese Unie

Delegatie van het Gewest bij de Europese Unie

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
Om de belangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn burgers te verdedigen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een eigen Delegatie bij de Europese Unie.

Deze Delegatie speelt de rol van interface tussen de Europese instellingen (Commissie, Raad, Europees Parlement, Comité van de Regio's, Economisch en Sociaal Comité, Europese Investeringsbank, enz.) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Organisatie

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie staat onder de politieke voogdij van de Minister van Externe Betrekkingen.
Administratief gezien valt ze onder de Directie Externe Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Diplomatiek gezien staat ze dan weer onder het gezag van de Permanente Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie.

De Delegatie bestaat uit een team die belast is met Europese aangelegenheden en een economisch adviseur belast met de contacten met de Brusselse bedrijven.

Belangrijkste taken van de Delegatie

  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen bij de Europese instellingen
  • de nuttige informatie verwerken en doorsturen, en de ontwerpen van verordening en de communautaire programma's analyseren
  • inzake Europese dossiers advies verschaffen en bijstand verlenen aan de Regering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de pararegionale instellingen, de bedrijven en de inwoners van het Brussels Gewest
  • synergie creëren tussen de Europese beleidsvormen en de internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zowel bilateraal als multilateraal niveau
  • relaties uitbouwen met de andere regionale en nationale vertegenwoordigingen die in Brussel aanwezig zijn

In deze rubriek vindt u ook:

Contactgegevens:

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
Wetstraat 61-63, 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 03 02
Fax: +32 (0)2 280 04 40
E-mail: manoelle.wasseige@diplobel.fed.be