U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
Sinds de Zesde Staatshervorming en voornamelijk sinds de bijzondere wet van 6 januari 2014, werd de veiligheids- en preventiesector in het Brussels Hoofdstedelijk gewest grondig vernieuwd. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal of lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest belangrijke verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid.
 
Om de uitvoering van deze nieuwe verantwoordelijkheden langdurig te ondersteunen, heeft de Brusselse Regering een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven geroepen, genaamd: Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS 10.06.2015).
 
De doelstellingen die aan BPV werden toevertrouwd, zijn voornamelijk de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid en preventie in Brussel alsook de ondersteuning van de overheden bij de ontwikkeling van een gewestelijk integraal en geïntegreerd preventie- en veiligheidsbeleid dat zowel stoelt op de afzonderlijke federale bevoegdheden als op de gewestelijke bevoegdheden.
 
BPV speelt een centrale rol bij de coördinatie van de verschillende operatoren van de veiligheids- en preventieketen op het niveau van het Gewest: de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door ze samen te brengen binnen werkgebieden als het civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding (Actiris, VDAB, Bruxelles Formation) en videobewaking (politiezones, MIVB, Mobiris, CIBG).
 
De werking van BPV behelst zowel de preventie als de aanpak van de meest uiteenlopende veiligheidskwesties die verband houden met ruimtelijke ordening, mobiliteit of andere bevoegdheden die een weerslag hebben op de veiligheid en op het veiligheidsgevoel van de Brusselaars.
 
Als instelling waarin heel het betrokken beleid is samengebracht, is Brussel Preventie & Veiligheid belast met het opstellen van het Globaal veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en verzorgt het de coördinatie van de uitvoering hiervan en rapporteert het de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid. Het GVPP 2021-2024 berust op 9 prioritaire werkthematieken, waaronder polarisering en radicalisering, eigendomsdelicten, mobiliteit en verkeersveiligheid, crisisbeheer en veerkracht.
 
Je kan alle thema’s van het GVPP alsook aanverwante nieuwsberichten terugvinden op de website van BPV: www.bps-bpv.brussels

Projectenoproepen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen. Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is de instelling waar het beheer van die subsidies aan toegekend werd. Voor het jaar 2021, lanceert BPV  een projectoproep aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021- 2024. 

Geïnteresseerd? Je kan alle informatie over deze projectoproep terugvinden op de website van BPV (rubriek subsidies) https://bps-bpv.brussels/nl/

Contactgegevens:

Brussel Preventie & Veiligheid
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 507 99 11
Fax: +32 (0)2 507 99 33
Voor meer informatie: info@bpv.brussels
Web: www.bps-bpv.brussels

Informatie geüpdatet op 31 mei 2021