Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

equal.brussels: focus op gelijke kansen

Als administratie die het beleid van de Staatssecretaris voor gelijke kansen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoert focussen we op een aantal thema's. Zo willen we gelijke kansen creëren voor alle inwoners van het Brussels Gewest, los van geslacht, etnisch-culturele origine, seksuele oriëntatie of eventuele handicaps.

  • We stellen vast dat onze werkprocessen vaak ongewild leiden tot overheidsactiviteiten die beter aansluiten op het leven...

  • equal.brussels coördineert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we...

  • Om de rechten en vrijheden van personen met een handicap te beschermen zet equal.brussels een handistreamingbeleid op....

  • Seksuele oriëntatie, gender identiteit, genderexpressie en interseksevariaties ... Deze rijke diversiteit stelt ons...

  • Het is de taak van de gelijkekansendienst equal.brussels om discriminatie op grond van sociale afkomst en situatie zo...

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat voor een samenleving waar alle burgers gelijk worden behandeld, zonder...