bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Intersectionaliteit: kruispuntdenken over gelijke kansen

Discriminatie en ongelijkheid is nooit eenduidig: vaak versterken bepaalde aspecten elkaar. Bij vraagstukken rond gelijke kansen is kruispuntdenken het beste uitgangspunt voor het te verrichten onderzoek maar ook voor de te ondernemen actie.

Intersectionaliteit is het verschijnsel waarbij uiteenlopende discriminatiegronden elkaar versterken, zodat een specifieke, intensere ongelijke behandeling voor de getroffene ontstaat.  Bij alle vraagstukken rond gelijke kansen is kruispuntdenken in de praktijk een uitgangspunt voor het te verrichten onderzoek maar ook voor de te ondernemen actie.

Bij equal.brussels vormt het kruispuntdenken de rode draad in het subsidiebeleid en de campagnes. Een goed voorbeeld van deze aanpak die equal.brussels verdedigt, vinden we in het eerder besproken Equal(c)ity-project, dat zich toespitst op LGBTQI+’s met een migratieachtergrond, die geweldsslachtoffers zijn.

Eenoudergezinnen

Eenoudergezinnenbhg.common.external_link_warning vertegenwoordigen ongeveer één derde van de gezinnen in Brussel. In Brussel groeit één kind op vier op in een eenoudergezin. Dit aanzienlijk deel van de bevolking in de hoofdstad loopt nochtans meer risico op kansarmoede (huisvesting van minder goede kwaliteit, minder hoge inkomens, enz.). Alleenstaande moeders maken zowat 90% van deze ouders uit en staan financieel alleen in voor de opvoeding van één of meerdere kinderen.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is zich bewust van de uitdagingen verbonden met alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en besliste daarom om deze website te creëren. De website geeft een overzicht van de verschillende diensten en van de beschikbare en toegankelijke hulp voor alleenstaande oudersbhg.common.external_link_warning die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Hij richt zich tot alleenstaande ouders en professionals die hen ondersteunen.

U vindt er alle nuttige informatie over de situatie van eenoudergezinnen verbonden met de verschillende thema’sbhg.common.external_link_warning.

In de rubriek resourcesbhg.common.external_link_warning, vindt u ook interessante documenten die u zullen toelaten de uitdagingen verbonden met alleenstaand ouderschap beter te begrijpenbhg.common.external_link_warning