Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Racisme

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat voor een samenleving waar alle burgers gelijk worden behandeld, zonder onderscheid des persoons.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat voor een samenleving waar alle burgers gelijk worden behandeld, zonder onderscheid des persoons. En toch: nog te veel Brusselaars worden gediscrimineerd op grond van hun zogenaamde ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische oorsprong.

Voor slachtoffers van racisme wordt de weg versperd naar onderwijs, opleiding, werk, huisvesting, mobiliteit, gezondheidszorg, openbare dienstverlening, ontspanning, cultuur en sport. Door hen deze rechten te ontzeggen, worden ze belemmerd in hun dagelijkse leven.

Je kunt in den vreemde geboren zijn en niet over de Belgische nationaliteit beschikken, of Belg zijn maar in het buitenland geboren, of zelfs in België geboren zijn uit Belgische ouders: in al die gevallen kun je gebukt gaan onder rassenhaat. Wie het over racisme wil hebben, kan immers niet voorbij aan het feit dat tal van Brusselaars met de Belgische nationaliteit onveranderlijk worden herleid tot hun veronderstelde vreemde `herkomst´.

Stijging racismedossiers

Volgens het jaarverslag 2017 van Unia neemt het aantal meldingen toe. Federaal steeg het aantal door Unia aangelegde individuele dossiers door de band genomen met 5,8%, terwijl racismedossiers en discriminatiedossiers op basis van een vermeend ras met 12% toegenomen zijn. De meeste dossiers die Unia ontvangen heeft, betreffen discriminatie op basis van raciale criteria, gevolgd door de dossiers met betrekking tot geloof of levensbeschouwing.1

183 nationaliteiten

Als hoofdstad van Europa is Brussel een kruispunt en smeltkroes met een rijke culturele, economische en sociale geschiedenis. De bevolkingsdichtheid is er groot. De stad wordt bevolkt door uiteenlopende sociale categorieën, met een belangrijke instroom uit alle windhoeken: uit andere gewesten van dit land, uit Europa en uit andere werelddelen. Aldus telt het Gewest vandaag meer dan 183 nationaliteiten, met een sterk aandeel jongvolwassenen. Deze diversiteit vormt ook een heus kapitaal dat kan bijdragen tot de bloei van ons Gewest. Belgen en anderen, al deze burgers maken het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wat het is. Meer dan ooit wil het Gewest allen gelijke kansen en dezelfde rechtvaardigheid garanderen.

Logo equal