U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / Internationale instellingen in Brussel

Internationale instellingen in Brussel

De internationale instellingen in Brussel
Brussel telt ook verschillende vertegenwoordigingen van instellingen die elders hun zetel hebben.

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de grote internationale organisaties die in Brussel zijn gevestigd:

Organisaties die hun zetel hebben in Brussel

 • De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), opgericht in 1949, is een strategisch en militair bondgenootschap dat vandaag 28 lidstaten telt uit Europa en Noord-Amerika. De zetel van de NAVO is gevestigd in Brussel.

  Contactgegevens:

  Leopold III-laan, 1110 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 707 41 11
  Fax: +32 (0)2 707 41 17

  E-mail: natodoc@hq.nato.int
  Web: www.nato.int (FR/EN)

 • De WDO (Werelddouaneorganisatie)
ijvert voor het economisch welzijn en de bescherming van de maatschappij ten bate van haar leden op nationaal niveau door de totstandkoming van een eerlijke, transparante en voorzienbare douaneomgeving te bevorderen. Dit komt de gewettigde internationale uitwisseling ten goede en maakt het mogelijk om fraude efficiënt te bestrijden.

  Contactgegevens:

  Marktstraat 30, 1210 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 209 92 11

  Fax: +32 (0)2 209 92 62

  E-mail: onlineformulier
  Web: www.wcoomd.org (FR/EN)

 • Het Secretariaat-Generaal van de Benelux: de administratieve spil van de Benelux Unie.

  Contactgegevens:

  Regentschapsstraat 39, 1000 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 519 38 11

  Fax: +32 (0)2 513 42 06
  E-mail: info@benelux.int
  Web: www.benelux.int

 • Eurocontrol: deze instelling staat in voor de veiligheid van het luchtverkeer in Europa en heeft als opdracht een uniform systeem voor het beheer van het luchtverkeer in de 41 Europese staten uit te werken.

  Contactgegevens:

  Raketstraat 96, 1130 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 729 90 11

  Fax: +32 (0)2 729 90 44

  E-mail: infocentre@eurocontrol.int
  Web: www.eurocontrol.int (EN)

Organisaties met een vestiging in Brussel

 • De Raad van Europa: de Raad van Europa (niet te verwarren met de Raad van de Europese Unie) streeft ernaar om overal in Europa gemeenschappelijke juridische en democratische principes uit te werken m.b.t. tot de Europese Conventie van de Mensenrechten en andere referentieteksten die verband houden met de bescherming van het individu. De Raad werd opgericht op 5 mei 1949 door 10 stichtende landen en telt vandaag 47 lidstaten. De zetel bevindt zich in Straatsburg, maar er is wel een verbindingsbureau in Brussel.

  Contactgegevens:

  Nerviërslaan 85, 1040 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 230 41 70

  Fax: +32 (0)2 230 94 62
  E-mail: bureau.bruxelles@coe.int
  Web: www.coe.int (EN)

 • De VN (Verenigde Naties) werd opgericht in 1945 op initiatief van 51 Staten. De hoofdzetel bevindt zich in New York (Verenigde Staten), maar de VN heeft in Brussel een Regionaal Informatiecentrum voor West-Europa.

  Contactgegevens:

  Wetstraat 155, blok C2, 1040 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 788 84 84
  Fax: +32 (0)2 788 84 85

  E-mail: info@unric.org
  Web: www.unric.org

 • De UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation): het VN-agentschap gespecialiseerd in onderwijs, wetenschap en cultuur. De UNESCO wil in de eerste plaats de vrede en veiligheid in de wereld helpen behouden door de naties nauwer te laten samenwerken op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, met het oog op een universeel respect voor rechtvaardigheid, de wet, mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De zetel van de UNESCO bevindt zich in Parijs, maar Brussel is de thuishaven voor een Belgische Nationale UNESCO-Commissie, in het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Contactgegevens:

  UN House - 5e verdieping
  Montoyerstraat 14, 1000 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 290 89 60
  E-mail: brussels@unesco.org
  Website: www.unesco.org (FR/EN)

 • De UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees - Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen): de UNHCR, opgericht in 1950, is belast met het beschermen en ondersteunen van vluchtelingen. De zetel is gevestigd in Genève, maar de UNHCR heeft een regionale delegatie in Brussel voor de Beneluxlanden en de Europese instellingen.

  Contactgegevens:

  Van Eyckstraat 11B, 1050 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 627 59 99
  Fax: +32 (0)2 627 59 98

  E-mail: belbr@unhcr.org

  Web: www.unhcr.org (EN)

 • De WHO (World Health Organisation - wereldgezondheidsorganisatie): de WHO stelt zich tot doel de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. De hoofdzetel is gevestigd in Genève, maar de WHO heeft in Brussel een Bureau bij de Europese Unie.

  Contactgegevens:

  Montoyerstraat 14, 1000 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 506 46 60
  Fax: +32 (0)2 506 46 66

  E-mail: mortelmansi@who-eu.be
  Web: www.who.int (FR/EN)

 • De IAO (Internationale Arbeidsorganisatie): Brussel herbergt het Bureau van de IAO voor de Europese Unie en de Benelux.

  Contactgegevens:

  Aimé Smekensstraat 40, 1030 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 736 59 42

  Fax: +32 (0)2 735 48 25

  E-mail: brussels@ilo.org
  Web: www.ilo.org (FR/EN)

 • UNICEF (kinderfonds van de Verenigde Naties): UNICEF verdedigt de rechten van het kind op internationaal niveau. Het Belgisch Comité bevindt zich in Brussel.

  Contactgegevens:

  Keizerinlaan 66, 1000 Brussel

  Tel.: +32 (02) 230 59 70
  Fax: +32 (02) 230 34 62

  E-mail: info@unicef.be
  Web: www.unicef.be

 • Het UNDP (United Nations Development Programme)
 is het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Het UNDP ijvert voor verandering en geeft landen de beschikking over de kennis, ervaring en hulpmiddelen die hun bevolking nodig heeft om de levenskwaliteit te verbeteren.

  Contactgegevens:

  Montoyerstraat 14, 1000 Brussel

  Tel.: +32 (02) 505 46 20
  Fax: +32 (02) 503 47 29

  E-mail: brussels.office@undp.org
  Web: www.undp.org (FR/EN)

 • De Wereldbank is ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. De Wereldbank zet zich vooral in voor de armste bevolkingsgroepen en landen. Het Bureau voor de Benelux en de Europese Unie is gevestigd in Brussel.

  Contactgegevens:

  Marnixlaan 17, 1000 Brussel

  Tel.: +32 (02) 552 00 52
  Fax: +32 (02) 552 00 25

  E-mail: infobrussels@worldbank.org
  Web: www.worldbank.org (FR/EN)

 • De AU (Afrikaanse Unie)
streeft ernaar de vrede te handhaven en de toepassing te bevorderen van de internationale verdragen die haar lidstaten in het bijzonder aanbelangen. De AU verenigt meer dan 50 Afrikaanse landen. De hoofdzetel is in Addis Abeba (Ethiopië) en er is een permanent bureau in Brussel.

  Contactgegevens:

  Molièrelaan 186, 1050 Brussel

  Tel.: +32 (0)2 346 97 47
  Fax: +32 (0)2 346 97 28

  E-mail: africanunion@skynet.be
  Web: www.africa-eu-partnership.org (FR/EN)

 • De IOM (International Organization for Migration – Internationale Organisatie voor Migratie)
heeft tot doel om migranten, vluchtelingen en ontheemden over te brengen naar landen die hen een nieuwe thuis willen bieden. De IOM ijvert ook voor de overdracht van technologie naar ontwikkelings-landen. De IOM, opgericht in 1951, heeft haar hoofdzetel in Genève, maar beschikt over een bureau in Brussel.

  Contactgegevens:

  Montoyerstraat 40, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 287 70 00

  Fax: +32 (0)2 287 70 06

  E-mail: oimbrusselscocommunications@iom.com
  Web: www.iom.int (FR/EN)

 • De AER (Assembly of European Regions – Vergadering van Europese Regio's): het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is lid van de AER sinds 1994. Deze organisatie, die werd opgericht in 1985, is het grootste onafhankelijke netwerk van regio's in Europa. De AER telt meer dan 270 regio's uit 34 landen en 16 interregionale organisaties. Het is de politieke stem van haar leden en een forum voor de interregionale samenwerking.
  De zetel van de AER is gevestigd in Straatsburg, maar Brussel heeft een bureau.

  Contactgegevens:

  Aarlenstraat 63-67, 1040 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 400 10 54
  E-mail: info@aer.eu
  Web: www.aer.eu (FR/DE/EN)

De aanwezigheid van tal van Europese en internationale instellingen maakt van Brussel een belangrijk beslissingscentrum. Heel wat niet-gouvernementele organisaties, federaties, consultancybureaus, persbureaus, enz. hebben zich gevestigd in de buurt van de Europese wijk.

 

Een vraag over deze website