U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen

Gewestelijke instellingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde verschillende instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk om het beleid en de bevoegdheden van het Brussels Gewest om te zetten in concrete interventies.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk om het beleid en de bevoegdheden van het Brussels Gewest om te zetten in concrete interventies.

De volgende links leiden u naar meer informatie.

Openbare dienstverlening aan de burger

Uitstraling en promotie

 • visit.brussels verzorgt de promotie van het Brussels Gewest zowel naar toeristen als organisatoren van evenementen.

Economie, onderneming en werk

 • Actiris is het agentschap verantwoordelijk voor de uitvoering van het Brusselse werkgelegenheidsbeleid.
 • hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, ondersteunt en ziet toe op de ontwikkeling en de internationalisering van Brusselse ondernemingen en handelszaken en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Brussel.
 • Het Brussels Waarborgfonds verleent waarborgen aan kredietinstellingen zodat KMO’s en zelfstandigen gemakkelijker beroepskredieten kunnen krijgen.
 • finance&invest.brussels geeft financiële ondersteuning voor de oprichting, de reorganisatie of de expansie van privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onderzoek, innovatie en ICT

 • Innoviris is het instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het Brussels Gewest.
 • Paradigm staat in voor de ontwikkeling van nieuwe informatietechnologieën en de informatisering van de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Digitalcity is het ICT-beroepenreferentiecentrum van het Brussels Gewest. Het coördineert en stimuleert opleidingen in de ICT-sector.

Energie en milieu

Stadsontwikkeling en statistiek

 • perspective.brussels is het gewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is belast met de statistiek, de sociaaleconomische kennis en de territoriale planning.
 • citydev.brussels helpt ondernemingen aan bedrijfsvestigingen en bouwt woningen voor particulieren in het kader van stadsvernieuwingsprojecten.
 • De Haven van Brussel staat in voor het beheer, de exploitatie en de uitbouw van de haven, de voorhaven en de haveninstallaties in het Brussels Gewest.

Organisatie van het Gewest en zijn instellingen

Een vraag over deze website