U bent hier: Home / Over het Gewest / Gemeenschapsinstellingen in Brussel

Gemeenschapsinstellingen in Brussel

Om hun beleid met betrekking tot gemeenschapsbevoegdheden op het grondgebied van het Brusselse Gewest uit te voeren werden er drie Gemeenschapscommissies gecreëerd.
Het Brusselse Gewest is officieel tweetalig omdat er zowel Franstaligen als Nederlandstaligen wonen. Elke Gemeenschap voert op het grondgebied van het Brussels Gewest een eigen beleid inzake gemeenschapsbevoegdheden (bijv. cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, bijstand). Ze hebben hiertoe drie specifieke Brusselse Gemeenschapsinstellingen opgericht.

Een woordje uitleg

België is een federale staat waarin er naast het federale niveau drie Gewesten en drie Gemeenschappen bestaan.
 

  • De drie Gewesten in België (Vlaanderen, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn bevoegd voor materies die te maken hebben met grondgebied (bijv. ruimtelijke ordening, transport, milieu…).
  • De Gemeenschappen in België (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap) zijn verantwoordelijk voor eerder persoons- en taalgebonden materies (bijv. onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, bijstand)

Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn echter twee Gemeenschappen actief: de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. Dit vroeg om specifieke Brusselse 'gemeenschapsinstellingen'.

Drie Gemeenschapscommissies

Om de gemeenschapsbevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te oefenen, werden de volgende Gemeenschapscommissies opgericht:
 

Het optreden van de Gemeenschappen berust op het principe dat er geensubnationaliteit’ bestaat. Inwoners van het Brusselse Gewest mogen niet worden verplicht om een keuze te maken tussen een van beide Gemeenschappen om in aanmerking te komen voor diensten van die Gemeenschap.

Een vraag over deze website