U bent hier: Home / Over het Gewest / De gewestelijke bevoegdheden

De gewestelijke bevoegdheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in grote lijnen bevoegd voor economie & werkgelegenheid, leefmilieu & energie, ruimtelijke ordening & huisvesting, mobiliteit en plaatselijke besturen.
In België hebben de Gewesten een zekere autonomie en specifieke bevoegdheden, vooral voor economische aangelegenheden en materies die met het grondgebied te maken hebben.

Gewestelijke aangelegenheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dezelfde bevoegdheden als het Vlaamse en het Waalse Gewest, elk op hun grondgebied:

Voor materies zoals cultuur, onderwijs, sport en bijstand aan personen op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied zijn de Gemeenschapscommissies bevoegd.

Het Brussels Gewest als hoofdstad

Omdat Brussel zowel de hoofdstad van België als de zetel van de Europese Instellingen is, werkt het Brussels Gewest samen met de Federale Overheid voor initiatieven in de volgende sectoren:

De Brusselse Agglomeratie en provinciale bevoegdheden

De bevoegdheden van de voormalige Brusselse Agglomeratie (van de 19 gemeenten) zijn overgenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Bij het splitsen van de provincie Brabant, heeft het Brussels Gewest de provinciale bevoegdheden overgenomen voor zijn grondgebied:

  • samenstelling van jurylijsten voor assisen
  • toelating gewestelijke tombola’s en controle op giften en legaten aan het Rode Kruis, enz.

Het beleid van de gewestregering wordt uitgevoerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en de gewestelijke instellingen.

Wettelijk kader:

De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 legt de bevoegdheden vast van de drie Gewesten in België, in uitvoering van het Grondwetsartikel 107 quater dat bij de Grondwetsherziening van 1970 aan de Grondwet toegevoegd werd.

 

Een vraag over deze website