U bent hier: Home / Over het Gewest / Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)

Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)

De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten is een onafhankelijke raadgevende gewestelijke administratieve overheid die advies geeft wanneer iemand toegang wenst tot een document dat in handen is van een overheid en die overheid dat weigert.

Deze rubriek geeft een vereenvoudigde voorstelling van de werking
van de CTB.

U vindt op Editoria, de website voor publicaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • een volledige beschrijving van de werking van de CTB
  • een volledige beschrijving van de samenstelling van de CTB
  • het raadplegen van de adviezen en beslissingen van de CTB
  • enz.

Inleiding

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie in een notendop

De Commissie voor Toegang tot Bestuurdocumenten (CTB)
 

Inleiding

Op 17 juni 2019 is het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen in werking getreden.

Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie heeft tot doel om de bestuurlijke transparantie te versterken door de toegang tot bestuursdocumenten en milieu-informatie waarover de bestuurlijke overheden beschikken te vergemakkelijken. Het legt de basisvoorwaarden en praktische regelingen voor de uitoefening van dit recht vast en voorziet erin dat milieu-informatie systematisch zo ruim mogelijk verspreid wordt naar het publiek.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie in een notendop

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie maakt een onderscheid tussen

  • de actieve openbaarheid: verplichting voor de bestuurlijke overheden om te beschikken over een website met een aantal specifieke rubrieken, waarin welbepaalde documenten gepubliceerd moeten worden
  • de passieve openbaarheid: mogelijkheid voor de betrokkene om ter plaatse kennis te nemen van elk bestuursdocument en alle milieu-informatie van een bestuurlijke overheid, er uitleg over te krijgen en er een afschrift van te ontvangen en
  • het verbeteren van onjuiste of onvolledige informatie: verplichting voor de bestuurlijke overheid om op aanvraag van de betrokkene de nodige verbeteringen aan te brengen in de bestuursdocumenten of milieu-informatie die onjuiste of onvolledige gegevens bevatten.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie wijzigt ook ingrijpend de bevoegdheid en de werking van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Een vraag over deze website