Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / EFRO - Europese hulpmaatregelen

EFRO - Europese hulpmaatregelen

Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

 

Ook Europa kan u helpen om een (economisch, milieugebonden en/of sociaal) project voor de Brusselaars op te starten, met de hulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De bedoeling van het EFRO is met andere woorden het verminderen van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie door het meefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen, zoals bepaald in de "strategie Europa 2020".  Het EFRO-reglement bepaalt "programmeringsperiodes" van zeven jaar om de projecten in de verschillende Europese regio's te realiseren, plus twee of drie jaar om de projecten indien nodig af te werken.
 

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten

Actualiteiten

 • EFRO en de filière gezondheidszorg (.pdf) (412,00K)
 • Het EFRO is van de partij in de stations Kunst-Wet en Schuman. In het kader van #EU AND ME, een campagne van de Europese Commissie voor jongeren, worden er zes projecten voorgesteld.
 • Publicatie van de nieuwe versie van het OP 2014-2020 (.pdf) (2,07M):
  Het Operationele EFRO-programma werd wegens allerlei ontwikkelingen gewijzigd ten opzichte van het initiële OP.  Hierbij bezorgen we u de nieuwe versie van het OP 2014-2020, met de wijzigingen:
  • Wijziging nr. 1 heeft hoofdzakelijk betrekking op de creatie van een interventiekader voor operaties gericht op de ontwikkeling van een sanitair en sociaal aanbod voor kwetsbare groepen (onder wie vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratief statuut),
  • Wijziging nr. 2 heeft gezorgd voor bijkomende steun van EFRO, een nieuw financieel evenwicht tussen de verschillende assen, en de opsplitsing van as 3 (Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren) in twee onderscheiden assen: een as (as 3) die betrekking heeft op de koolstofarme economie, en een nieuwe (as 3bis) die het milieu en het rationeel gebruik van grondstoffen alsook de aanpassing van bepaalde verwezenlijkingsindicatoren (directe resultaten van de projecten) betreft,
  • Wijziging nr. 3 zorgde voor een overheveling van bepaalde operaties (ontwikkeling van groene ruimtes) naar as 3bis, de wijziging van meerdere resultaatindicatoren (contextuele of impactindicatoren) ten gunste van duidelijker beschikbare indicatoren, de aanpassing van de procedure voor de selectie van nieuwe projecten in het kader van een specifieke projectoproep.
 • Oproep tot projecten 2018 : "Verbetering van de energie-efficiëntie in openbare gebouwen” : Orienteringsnota (.pdf) (628KB)
  We delen uw mee dat het prestatiecertificaat wel degelijk het EP-certificaat publieke gebouwen betreft zoals bepaald in artikel 12, paragraaf 1, punt b) van de richtlijn 2010/31/EU en artikel 26 van de ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 7 juni 2007.
  Rekening houdend met deze aanpassing wordt de einddatum voor de indiening van de kandidatuurdossiers (.docx) (244KB) verlengd tot vrijdag 09/11/2018 om 12.00 uur
  Een nieuwe informatiesessie georganiseerd  op dinsdag 2 oktober as. om 09.30 uur in het Atrium van het City Center, Kruidtuinlaan 20,1000 Brussel.
 • Publicatie van het Jaarverslag 2017 (2014-2020) (.pdf) (801KB) et van de Samenvatting voor de burgers 2017 (.pdf) (535KB)
 • Publicatie van het Jaarverslag 2016 (2014-2020) (.pdf) (2,67MB)
 • Publicatie van de « Samenvatting voor de burgers (.pdf) (194KB) »
 • Publicatie van de SUBSIDIEBESLUITEN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die een subsidie toekennen aan de projectbegunstigden van het project "Hippodrome renaissance - een groene stadsruimte voor iedereen", van het project "Espace Marco Polo" en van het project "Beer Palace", en van de projecten Manufakture, Caserne, Mediapark en Lagum.
 • Publicatie van de SUBSIDIEBESLUITEN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die een subsidie toekennen aan de projectbegunstigden van het OP 2014-2020.
 • De MILIEUVERKLARING met betrekking tot het openbaar programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbonden aan het OP 2014-2020 (met inbegrip van de monitoringmaatregelen) staat nu online tot uw beschikking in de rubriek “Programmering 2014-2020”.
 • Seminarie EFRO van 02/02/2016 - DOWNLOADBARE DOCUMENTEN
 • Publicatie van het VADEMECUM OP 2014-2020
 • Publicatie van het bestek: BGC/EFRO/Communicatie OP 2014-2020 062016 (.pdf) (1,23M)
 • Publicatie van de gebruiksaanwijzing IRISBOX (.pdf) (2,27M)
 • Publicatie van de nota over OZB met een aanvaarde factuur (.pdf) (766,00K)
 • Publicatie van het Rapport ex-antebeoordeling-Financiële instrumenten (.pdf) (1.03 MB)
   

De Cel EFRO binnen de GOB

In 2007 vertrouwde de regering het beheer en de coördinatie van dit Europees fonds toe aan een gloednieuwe cel die zorgt voor de uitvoering en de opvolging van de operationele programma's.  De Cel EFRO, die onder het toezicht valt van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vervult een rol van facilitator en interface tussen de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren. Ze doet een beroep op de expertise van de andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen, ambtsgenoten bij de andere Belgische gewesten en Europese regio's.

De Cel EFRO verzorgt de coördinatie en de opvolging van de operationele EFRO-programma's:

Programmering 2007-2013: meer info

 • Voorstelling
 • Regelgevend kader
 • Strategie: Operationeel programma 2007-2013
 • Goedgekeurde projecten 2007-2013
 • Projectdragers

Programmering 2014-2020: meer info

 • Voorstelling
 • Regelgevend kader
 • Strategie: Operationeel programma 2014-2020
 • Geselecteerde projecten 2014-2020
 • Projectdragers

De Cel EFRO  begeleidt bovendien de Brusselse operatoren die in onderstaande programma’s geïnteresseerd zijn:

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel International - Directie EFRO

Directeur: Evi CORNELIS
Communicatie: Geneviève PLANCHARD

Kruituinlaan 20, 1035 Brussel

Tel.: +32 (0)2 204 17 61
Fax: +32 (0)2 204 15 47
E-mail : efro@gob.brussels

Informatie & Transparentie

Meer info

 • Het kabinet van de Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  Rudi VERVOORT
  Website: rudivervoort.be
 • Voor informatie over het EFRO kunt u terecht op de portaalsite van de Europese instellingen: www.europa.eu.