U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / EFRO - Europese hulpmaatregelen

EFRO - Europese hulpmaatregelen

Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

 

Ook Europa kan u helpen om een (economisch, milieugebonden en/of sociaal) project voor de Brusselaars op te starten, met de hulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De bedoeling van het EFRO is met andere woorden het verminderen van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie door het meefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen, zoals bepaald in de "strategie Europa 2020".  Het EFRO-reglement bepaalt "programmeringsperiodes" van zeven jaar om de projecten in de verschillende Europese regio's te realiseren, plus twee of drie jaar om de projecten indien nodig af te werken.
 

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten


De EFRO directie

In Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste de regering om binnen de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst een afdeling op te richten die specifiek verantwoordelijk is voor het beheer en de coördinatie van het Fonds.

Sinds eind 2019 is de Cel EFRO een volwaardig directoraat geworden binnen het Directoraat-generaal Brussels International, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van en het toezicht op de operationele programma's. Dit houdt in dat de verschillende projectleiders worden ondersteund, dat de financiële, budgettaire en administratieve follow-up van de programmering wordt gewaarborgd en dat het eerste niveau van uitgavencontrole wordt gewaarborgd. Een multidisciplinair team is verantwoordelijk voor deze taak.

De directie van het EFRO is ook het aanspreekpunt voor de Europese instellingen en de regionale en lokale actoren, alsook voor de begunstigden van de fondsen en de tegenhangers in andere Belgische en Europese regio's.  

 
Een nieuwe versie van de EFRO-website is in aanbouw, tijdens deze overgangsperiode kunnen referentiedocumenten worden aangevraagd bij het EFRO-directoraat: efro@gob.brussels
 

Programmering 2007-2013: meer info

 • Voorstelling
 • Regelgevend kader
 • Strategie: Operationeel programma 2007-2013
 • Goedgekeurde projecten 2007-2013
 • Projectdragers

Programmering 2014-2020: meer info

 • Voorstelling
 • Regelgevend kader
 • Strategie: Operationeel programma 2014-2020
 • Geselecteerde projecten 2014-2020
 • Projectdragers

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel International - Directie EFRO

Directeur: Evi CORNELIS
Communicatie: Geneviève PLANCHARD

Kruituinlaan 20, 1035 Brussel

Tel.: +32 (0)2 204 17 61
Fax: +32 (0)2 204 15 47
E-mail : efro@gob.brussels

Informatie & Transparentie

Meer info

 • Het kabinet van de Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  Rudi VERVOORT
  Website: rudivervoort.be
 • Voor informatie over het EFRO kunt u terecht op de portaalsite van de Europese instellingen: www.europa.eu.

 

Een vraag over deze website