U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is een van de Brusselse instellingen bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is een van de Brusselse instellingen bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Wie zijn wij?

Bijna 1600 medewerkers verdeeld over zes besturen, op vier sites, beheren zeer uiteenlopende bevoegdheden om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden van de overheidsdienst.

Een greep uit onze opdrachten:

  • de economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen;
  • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
  •  zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
  • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
  • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
  • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
  • de acties van de besturen coördineren en de besturen ondersteunen aan de hand van een adequaat human resourcesbeleid en een kwaliteitsvolle infrastructuur.

Voor wie?

Onze opdrachten hebben betrekking op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en administraties.

Organisatie

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaat uit zes besturen:

Brussel Gewestelijke Coördinatie

Dit bestuur verenigt alle algemene diensten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (beleid, sturing, expertise en ondersteuning), alsook diensten die een zichtbare impact hebben op de Brusselse burgers, ondernemingen en partners: Brussels International - internationale vertegenwoordiging van het gewest; Easybrussels - Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging; equal.brussels - gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; cel EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit bestuur is ook verantwoordelijk voor de werving en informeert over de jobmogelijkheden bij de GOB en de vacatures.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Het bestuur bevordert een duurzame economische ontwikkeling en het scheppen van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan zelfstandigen, beheerders van kmo's of actoren van de sociale economie kent het steun en subsidies toe voor de ontwikkeling van economische activiteiten. Het biedt ook advies over en de analyse van voedingsproducten met het Brussels Centrum voor Voedingsexpertise BRUCEFO. Ten slotte kan men bij dit bestuur terecht met vragen over het verkrijgen van een toelating tot arbeid voor niet-Europese onderdanen of de toelating om bepaalde activiteiten uit te oefenen.

Brussel Financiën & Begroting

Brussel Financiën en Begroting is belast met alle opdrachten in verband met de gewestelijke begroting, boekhouding en financiën, met inbegrip van de organisatie van de controle.

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting behandelt kwesties in verband met de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat gebeurt via de toekenning van toelages aan particulieren, de strijd tegen leegstand, de naleving van de veiligheids- en hygiënische normen van huurwoningen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode of het informeren van alle doelgroepen via zijn Wooninformatiecentrum.

Brussel Mobiliteit

Het bestuur is belast met de voorzieningen, de infrastructuur en de verplaatsingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn belangrijkste uitdaging is het combineren van de economische ontwikkeling en de toenemende mobiliteitsbehoeften met het verbeteren van de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling. Het bestuur informeert ook over de real time verkeerssituatie via zijn verkeersinfo, over de lopende bouwplaatsen of het administratieve beheer en het toezicht op de Brusselse taxi's.

Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen vormt de verbinding tussen de GOB en de verschillende plaatselijke besturen. Het bestuur organiseert, adviseert, controleert en financiert de plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales, OCMW's, ...). Dit bestuur organiseert de gemeenteraadsverkiezingen in de 19 Brusselse gemeenten.

 

Neem eens een kijkje op onze website: http://overheidsdienst.brussels/.

Contactgegevens

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Iris Tower
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
Algemeen tel.: + 32 (0)2 204 21 11
E-mail: info@gob.brussels

Klachtendienst: klachten@gob.brussels

 

Een vraag over deze website