Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Onze verbintenissen

We zetten ons in voor ecomobiliteit, gelijke kansen en diversiteit.

Ecomobiliteit

We voeren op dagelijkse basis een beleid inzake duurzame ontwikkeling. Onze besturen hechten immers veel belang aan het duurzame karakter van hun activiteiten en leveren voortdurend inspanningen op het gebied van mobiliteit, afval en een rationeel beheer van de middelen. Dat doen ze niet enkel door middel van een ambitieuze strategie en sensibiliseringsacties, maar ook via de inzet en de voorbeeldrol van elke medewerker. Daarom wordt er intern regelmatig milieuadvies gegeven, is er een bedrijfsvervoerplan, wordt er een milieustrategie gevolgd en en worden er regelmatig acties georganiseerd door het milieuteam.

In januari 2023 verkregen we het certificaat van de ISO 14001:2015-norm voor het milieubeleid dat de besturen Brussel Synergie-HR-Facilities, Brussels International en Brussel ConnectIT in de Iris Tower (Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel) voeren. Het milieumanagementsysteem weerspiegelt onze ambitie om onze ecologische voetafdruk te beperken en te controleren, en ons dagelijks in te zetten om onze milieuprestaties te verbeteren.

Het certificaat van de ISO 14001:2015-norm

Met het verkrijgen van het label Ecodynamische Onderneming voor de Iris Tower in 2022, tillen we ons duurzaamheidsbeleid naar een hoger niveau. Dit certificaat wordt jaarlijks toegekend door Leefmilieu Brussel. Maar daar stopt het uiteraard niet, want er wordt zo lang als nodig voortgewerkt aan de driemaandelijkse analyse van de milieucriteria voor de ondersteunende diensten, de informatie- en sensibiliseringsacties, alsook de toepassing van nieuwe milieurichtlijnen en ambitieuze doelstellingen inzake de verlaging van onze koolstofuitstoot.

Gelijke kansen en diversiteit

Video over diversiteit
Kom op voor diversiteit

Diversiteit zijn de – zichtbare of minder zichtbare – verschillen tussen individuen in termen van geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, studieniveau, socioprofessionele categorie, enz.


Net als onze samenleving is ons personeelsbestand heel divers. Optimaal gebruik maken van deze diversiteit zorgt zowel intern als extern voor meerwaarde. Om het potentieel van de diversiteit tot uiting te laten komen en te ontwikkelen in de werkomgeving moeten we zorgen voor gelijke kansen.


Sinds 2005 beschikken we over een diversiteitshandvest waarmee de directieraad, de hiërarchische lijn en alle personeelsleden hun engagement bevestigen om diversiteit te waarderen en te strijden tegen alle vormen van discriminatie. Dit basisdocument werd eind 2020 herzien om beter aan te sluiten bij de uitdagingen inzake diversiteit en non-discriminatie, alsook om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk we deze principes vinden.

Welke acties worden bij de GOB ondernomen?

Ons diversiteitsbeleid wordt ontwikkeld vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet ons ertoe aan de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid aan te gaan. Met een personeelsstructuur die lijkt op de bevolkingssamenstelling willen we onze omgeving weerspiegelen.


Om daarin te slagen, zetten we acties op touw - onder meer via de directie Open a new vensterequal.brussels - om de naleving van het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie te bevorderen:

 • We moedigen vrouwen aan om zich kandidaat te stellen voor managementselecties;
 • We streven naar gelijkheid voor iedereen;
 • We werven mensen met een handicap aan en integreren hen;
 • Ontdekkingsstages in het kader van het nationale DuoDay-initiatief;
 • Samenwerkingen met gespecialiseerde diensten (Pool H, Aviq, Phare, VDAB) of verenigingen (DiversiCom, Bataclan, enz.) voor aanwervingen;
 • We voorzien in specifieke aanpassingen van de werkposten;
 • We werven laaggeschoolde jongeren aan en leiden hen op in samenwerking met Actiris;
 • We bevorderen uitwisselingen tussen junior- en seniorprofielen (proefproject met 14 duo's gedurende 6 tot 9 maanden);
 • We willen dat ons personeelsbestand de samenstelling van de Brusselse bevolking weerspiegelt. Via interne anonieme enquêtes kunnen we onze doelstellingen in die zin aanpassen;
 • De personeelsleden die in contact komen met externe klanten krijgen een praktische opleiding om ze tools te verschaffen die hen een beter inzicht geven in de diversiteit van de klanten;
 • Het genderaspect (gendermainstreaming) vormt de rode draad doorheen al deze dimensies.
GOB-SPRB

Laatste nieuws