bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

GOB: Transparantie

Conform de bepalingen van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, vindt u hieronder de inventarissen als bedoeld in artikel 6 §1.

Conform de bepalingen van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, vindt u hieronder de inventarissen als bedoeld in artikel 6 §1. 

Alle informatie betreffende de oproepen voor kandidaten en de voorwaarden voor aanwerving, bevordering of vervanging kunnen worden geraadpleegd op de website https://overheidsdienst.brussels/jobs-nl/.bhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning 

Meer weten?

GOB-SPRB

Laatste nieuws