Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

GOB: onze waarden

We verdedigen de waarden respect, klantgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en solidariteit binnen onze organisatie.

Respect

Waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving.

 • We promoten en voeren een actief beleid inzake welzijn op het werk, diversiteit en gelijke kansen;
 • We bevorderen het best mogelijke evenwicht tussen privé- en beroepsleven;
 • We bevorderen een organisatiecultuur van respect voor iedereen en voor de leefomgeving, waarbij we voorrang geven aan luisterbereidheid en gedachtewisseling;
 • We staan open voor de buitenwereld, in het bijzonder met het oog op onze rol als Belgische en internationale hoofdstad.

Klantgerichtheid

Rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen.

 • We erkennen en anticiperen op de behoeften van de begunstigden van de diensten die worden verstrekt door de GOB;
 • We betrekken de burgers en medewerkers bij de beslissingen die hen aanbelangen; in de mate van het mogelijke verzamelen we regelmatig hun feedback en houden we er rekening mee om onze diensten te verbeteren;
 • We organiseren en beheren de middelen optimaal om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen;
 • We passen het principe van gelijke behandeling toe op alle begunstigden.

Uitmuntendheid

Zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren.

 • We ontwikkelen een kwaliteitsgericht beheer door te steunen op strategie en planning, door de menselijke middelen te valoriseren, door de middelen doeltreffend te beheren, door samenwerkingsverbanden uit te bouwen en door systemen in te voeren om de resultaten en de doeltreffendheid te meten;
 • We moedigen de regelmatige invraagstelling en voortdurende verbetering van de praktijken aan;
 • We stimuleren creativiteit en innovatie door proactieve en participatieve benaderingen en we ontwikkelen expertise om de beste in ons vakgebied te worden;
 • We nemen een duurzame rol en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op.

Integriteit

Zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid.

 • We garanderen een langetermijnvisie en de continuïteit van de openbare dienstverlening;
 • We nemen beslissingen met respect voor de wetteksten en regeerverklaring;
 • We respecteren het principe van het algemene belang en we voorkomen en vermijden elke vorm van discriminatie;
 • We garanderen de transparantie en objectiviteit van de beslissingen.

Solidariteit

Samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen.

 • We bevorderen samenwerking en sociale banden om gemeenschappelijke doelen te bereiken en een gemeenschappelijke geschiedenis te delen;
 • We ontwikkelen projectwerk en transversaliteit;
 • We zorgen voor een coherent imago van de instelling in al zijn bevoegdheden;
 • We bundelen de krachten met de andere gewestelijke instellingen.

Raadpleeg ons waardenmanifest

GOB-SPRB

Laatste nieuws