U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) verzorgt het openbaar vervoer in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor zet de MIVB een net van metro’s, bussen en trams in.
De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) verzorgt het openbaar vervoer in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van en naar 11 randgemeenten. Daarvoor zet ze een geïntegreerd net van metro’s, bussen en trams in, maar ook busjes voor personen met beperkte mobiliteit.

Goed op weg

De MIVB is belast met de uitbouw van een feilloos openbaarvervoernet in en rond het Brussels Gewest. Het openbaredienstcontract tussen de MIVB en haar voogdijoverheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legt de taken en verplichtingen vast, de MIVB moet vervullen om de reizigers een hoogwaardige dienstverlening te bieden.

Het aantal reizigers blijft toenemen (45,9% meer dan 10 jaar geleden). Om aan deze stijgende vraag te beantwoorden innoveert en moderniseert de MIVB voortdurend. De MIVB stemt haar diensten en middelen af op de veranderende omgeving: bijv. het gedrag en de verwachtingen van potentiële klanten, de verkeersstroom, nieuwe technologieën en knowhow, intermodaliteit met andere vervoersmiddelen, enz.
 

  • Op het net biedt een nieuwe generatie voertuigen en eigen bus- en trambeddingen de reizigers een steeds comfortabelere en snellere reis.
  • De invoering van nieuwe technologieën, zoals het elektronische ticketsysteem en de real-time informatie verhogen het gebruiksgemak van de gebruikers.
  • Controles van de vervoerbewijzen en toegangspoortjes in de metrostations moeten het veiligheidsgevoel van de reizigers verhogen en vandalisme en zwartrijden tegengaan.
  • De MIVB wil een verantwoordelijke onderneming zijn door kundig in te spelen op de economische, sociale en milieu- uitdagingen wwarmee ze te kampen krijgt, en die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee te helpen aanpakken.

De MIVB in cijfers

In 2019 realiseerde de MIVB 433,5 miljoen ritten.  Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 50 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. Tegen elkaar aangelegd, strekken de MIVB-lijnen zich uit tot zowat 627 km, waarvan 40 km metrolijnen, 147 km tramlijnen en 352 km buslijnen (en 88 km voor het nachtnetwerk).

Vervoer voor iedereen

De MIVB biedt ook de volgende diensten aan:

Contactgegevens

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Royal Atrium
Koningsstraat 76, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)70 23 20 00
Web: www.stib-mivb.be

Wettelijke basis

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is opgericht bij Ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De statuten van de vennootschap zijn goedgekeurd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 december 1990 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 december 1990).

Info geüpdatet op 3 april 2020

Een vraag over deze website