U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Leefmilieu Brussel - BIM

Leefmilieu Brussel - BIM

Leefmilieu Brussel - BIM
Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het staat in voor onderzoek, planning en advies over milieuthema’s. Leefmilieu Brussel is ook verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen en het toezicht op de milieuwetgeving. Verder helpt het de Brusselse overheid en ondernemingen bij milieuplannen.

Het beheert verschillende milieuthema’s voor het Brussels Gewest zoals lucht, water, afval, bodem, groene ruimtes en biodiversiteit, geluid, energie, gezondheid en leefmilieu, dierenwelzijn, ecomobiliteit... U kunt er onder meer terecht voor :

Informatie en sensibilisering:

  • informatie over de luchtkwaliteit in Brussel (pollumeter)
  • metingen van het omgevingsgeluid en lawaai in Brussel
  • informatie en publicaties over het milieu en groene ruimten in Brussel
  • sensibilisering van burgers, scholen en de ondernemingen voor het leefmilieu (keurmerk Ecodynamische Onderneming)

Label Ecodynamische Onderneming:

Het Label Ecodynamische Onderneming is een officiële erkenning van de goede praktijken van milieubeheer van openbare of privéondernemingen of organisaties. Het beloont hun milieudynamisme en hun vooruitgang op gebied van afvalbeheer, energieverbruik of rationeel gebruik van grondstoffen. Het label is gratis. U vindt de criteria op de site van Leefmilieu Brussel.

Planning en ondersteuning:

  • ontwikkeling van sectorale plannen voor onder andere afvalpreventie en -beheer, de bestrijding van geluidsoverlast, het beheer van het Zoniënwoud, het lucht- en klimaatplan, enz.
  • de inrichting en het beheer van de groene ruimten (met inbegrip van het Zoniënwoud in het Brussels Gewest)
  • ondersteuning van ondernemingen in verband met milieuverplichtingen

Milieuvergunningen en inspectie:

  • toekennen van milieuvergunningen, erkenningen en certificaten
  • controle op de naleving van de milieuwetgeving

Contactgegevens:

Leefmilieu Brussel-BIM
Tour & Taxis
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 775 75 11
Web: leefmilieu.brussels
Dienst Info-Leefmilieu: +32 (0)2 775 75 75

Wettelijke basis:

Leefmilieu Brussel-BIM (Het Brussels Instituut voor Milieubeheer) is opgericht bij Koninklijk Besluit van 8 maart 1989 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1989).