U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Iriscare

Iriscare

Iriscare, de sociale bescherming van en voor alle Brusselaars
Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION), uitgekezen contactpunt voor burgers en professionelen voor allers wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest.

Iriscare is bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in het Brussels Gewest.

Sinds 1 januari 2020 is Iriscare ook verantwoordelijk voor het beleid inzake kinderbijslag en voor Famiris, het nieuwe Brusselse publieke kinderbijslagfonds.

De rol van Iriscare

Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor elke inwoners van het Brussels Gewest, burger of professional, jong of oud, …
 

  • Iriscare beheert het beleid en de financiering van de zorgsector in het Brussels Gewest. Concreet is Iriscare verantwoordelijk voor de erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en de financiering voor initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.
  • Iriscare beheert het beleid en de financiering van initiatieven bijstand aan personen, in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, … maar ook de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
  • Iriscare stuurt en financiert de mutualiteiten en kinderbijslagfondsen van het Brussels Gewest.

Contactgegevens

Iriscare
Belliardstraat 71 - bus 2, 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 435 61 70 (onthaal) of +32 (0)2 435 64 33 (klachten)
E-mail: info@iriscare.brussels
Web: www.iriscare.brussels

Wettelijke basis

Informatie geüpdatet op 12 januari 2022

Een vraag over deze website