U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Bij de zesde staatshervorming is de veiligheidsarchitectuur van het Brussels Gewest grondig hertekend. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal / lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest zware verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid.

Voor de concrete uitvoering van deze opdrachten heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven te roepen : Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS 10.06.2015).

Op gewestelijk niveau beoogt de oprichting van BPV de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid dat zijn grondslag vindt in gedecentreerde federale bevoegdheden en federale bevoegdheden tegelijk.

BPV vervult een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op schaal van het Gewest: de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door hen samen te brengen binnen werkgebieden als civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding (Actiris, VDAB, Bruxelles formation) en videobescherming (politiezones, MIVB, Mobiris, CIBG).

De werking van de instelling omhelst zowel preventie als de aanpak van de meest uiteenlopende veiligheidskwesties die verband houden met ruimtelijke ordening, mobiliteit of andere beleidsgebieden en een weerslag hebben op de veiligheid en op het veiligheidsgevoel in het Brussels Gewest.

Als centraal orgaan voor deze materie is Brussel Preventie & Veiligheid belast met de opstelling van een Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en met de coördinatie van de implementatie ervan via de maatregelen genomen door de bevoegde overheden. Het GVPP omvat 10 thematische fiches, waaronder polarisering en radicalisering, eigendomsdelicten, mobiliteit en verkeersveiligheid, en crisibeheer en veerkracht.

Alle informatie over de verschillende thema's van het GVPP en alle recente nieuws over het plan vindt u op de website www.veiligheid.brussels.

Projectenoproepen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen. Het beheer van die subsidies werd toevertrouwd aan Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). Voor het jaar 2019 lanceert BPV opnieuw een projectoproep aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Interesse? Alle informatie over deze projectoproep is terug te vinden op de website van BPV www.bps-bpv.brussels (rubriek ‘subsidies’).

Contactgegevens:

Brussel Preventie & Veiligheid
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 507 99 11
Fax: +32 (0)2 507 99 33
Voor meer informatie: info@bpv.brussels
Web: www.bps-bpv.brussels