U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

 

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) streeft samen met haar partners een dubbele doelstelling na. Enerzijds coördineert ze de preventie en veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Anderzijds ondersteunt BPV alle betrokken veiligheidsactoren om de veiligheid van de inwoners en bezoekers van het Gewest te verzekeren.

Sinds de Zesde Staatshervorming en voornamelijk sinds de bijzondere wet van 6 januari 2014, is er een nieuwe veiligheidsstructuur voor het Brussels Gewest. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal of lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest belangrijke verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid.

 
Om de uitvoering van deze nieuwe verantwoordelijkheden langdurig te ondersteunen heeft de Brusselse Regering een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven geroepen, genaamd Brussel Preventie & Veiligheid (BPV).
 
De doelstellingen die aan BPV werden toevertrouwd, zijn voornamelijk de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid en preventie in Brussel alsook de ondersteuning van de overheden bij de ontwikkeling van een gewestelijk integraal en geïntegreerd preventie- en veiligheidsbeleid dat zowel stoelt op de afzonderlijke federale bevoegdheden als op de gewestelijke bevoegdheden.
 
BPV speelt een centrale rol bij de coördinatie van de verschillende operatoren van de veiligheids- en preventieketen op het niveau van het Gewest: de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door ze samen te brengen binnen werkgebieden als het civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding (Actiris, VDAB, Bruxelles Formation) en videobewaking (politiezones, MIVB, Mobiris, CIBG).
 
De werking van BPV behelst zowel de preventie als de aanpak van de meest uiteenlopende veiligheidskwesties die verband houden met ruimtelijke ordening, mobiliteit of andere bevoegdheden die een weerslag hebben op de veiligheid en op het veiligheidsgevoel van de Brusselaars.
 
Als instelling waarin heel het betrokken beleid is samengebracht, is Brussel Preventie & Veiligheid belast met het opstellen van het Globaal veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en verzorgt het de coördinatie van de uitvoering hiervan en rapporteert het de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid. Het GVPP 2021-2024 berust op 9 prioritaire werkthematieken, waaronder polarisering en radicalisering, eigendomsdelicten, mobiliteit en verkeersveiligheid, crisisbeheer en veerkracht.
 
Je kan alle thema’s van het GVPP alsook aanverwante nieuwsberichten terugvinden op de website van BPV: www.bps-bpv.brussels

Contactgegevens

Brussel Preventie & Veiligheid
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 507 99 11
Fax: +32 (0)2 507 99 33
E-mail: info@bpv.brussels
Web: www.bps-bpv.brussels

Wettelijke basis

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS 10.06.2015).

Informatie geüpdatet op 12 januari 2022

Een vraag over deze website