U bent hier: Home / Over het Gewest / Gemeenschapsinstellingen in Brussel / Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de ‘zogenaamde bipersoonsgebonden aangelegenheden’ in het Brusselse Gewest, die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de gemeenschapsbevoegdheden in het Brusselse Gewest die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen. Het GGC is onder meer bevoegd voor de zogenaamde ‘bipersoonsgebonden aangelegenheden’. Een woordje uitleg.

Opdrachten en bevoegdheden

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de instellingen die bevoegd zijn voor de zogenaamde persoonsgebonden materies (gezondheid en sociale bijstand) kiezen tot welke gemeenschap ze behoren. Of ze kunnen ervoor opteren om die keuze niet te maken. In dat laatste geval vallen ze onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en worden ze ook wel ‘bicommunautaire instellingen’ of 'bipersoonsgebonden instellingen' genoemd.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vaardigt haar eigen wetgevende normen uit (ordonnanties) om deze ‘bipersoonsgebonden aangelegenheden’ te regelen. Dit zijn over het algemeen sociale en gezondheidskwesties zoals:

 • Gezondheidsbeleid: verzorgingsbeleid binnen en buiten de verzorgingsinstellingen, hygiënische opvoeding, preventieve geneeskunde, enz.
 • Bijstand aan personen: gezinsbeleid, sociaal beleid, gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten, sociale bijstand aan gevangenen, enz.

De GGC is ook bevoegd voor rechtstreekse bijstand aan personen in het Brussels Gewest, zonder tussenkomst van specifieke instellingen, volgens het principe dat het Brussels Gewest geen subnationaliteit kent.

In dit kader heeft de GGC verschillende ordonnanties uitgevaardigd die rechtstreeks betrekking hebben op personen, zoals de ordonnantie van 2004 inzake hulpverlening aan jongeren en twee ordonnanties van 2007 inzake gezondheid. Van deze laatste twee ordonnanties handelt de eerste (betreffende het preventieve gezondheidsbeleid) over de verplichte aangifte van besmettelijke ziekten door beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, terwijl de tweede (betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping) een dopingverbod instelt.

De instellingen

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan (de Verenigde Vergadering) en een uitvoerend orgaan (het Verenigd College).

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is samengesteld uit de 89 leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers zetelen dus zowel in het Brussels Parlement als in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit de ministers van de Gewestregering, maar niet de Staatssecretarissen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Regering.

Agendas en Besluiten van het Verenigd College zijn beschikbaar on line op website Editoria.

Bureau en diensten van de Verenigde Vergadering

Het Bureau en de diensten van de Verenigde Vergadering zijn dezelfde als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Contactgegevens:

 

 • Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  Eikstraat 22, 1000 Brussel
  Postadres: Verenigde Vergadering GGC, 1005 Brussel
 • Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
  Belliardstraat 71/1, 1040 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 502 60 01
  Web: www.ccc-ggc.brussels