U bent hier: Home / Over het Gewest / Gemeenschapsinstellingen in Brussel / Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de ‘zogenaamde bipersoonsgebonden aangelegenheden’ in het Brusselse Gewest, die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de gemeenschapsbevoegdheden in het Brusselse Gewest die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen, onder meer de zogenaamde ‘bipersoonsgebonden aangelegenheden’. De GGC fungeert ook als een overleorgaan, wat het mogelijk maakt om een maximale samenhang te realiseren tussen het beleid van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap in het Brusselse Gewest.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest een belangrijke rol op het gebied van Bijstand aan personen(externe link) en Gezondheidszorg(externe link). De GGC werd opgericht in 1989 en vormt een vierde Gemeenschap, naast de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap.
 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert voornamelijk de persoonsgebonden aangelegenheden (Gezondheidszorg en Bijstand aan personen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren. De GGC - en meer bepaald de Administratie van de GGC - omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn(externe link), een studiedienst voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
In het kader van het Institutioneel akkoord voor de zesde Staatshervorming van 2011 kreeg de GGC belangrijke extra bevoegdheden ten voordele van de Brusselaars en van de in het Brussels Gewest gevestigde inrichtingen, centra en diensten.

Toepassingsgebied

De GGC richt zich zowel tot:
 
 • alle Brusselaars (Franstalig, Nederlandstalig en anderstalig);
 • de bicommunautaire instellingen voor Gezondheid en Bijstand aan personen (gemeenten, OCMW's en elke privéinstelling die, wegens haar organisatie, niet behoort tot de Franse of de Vlaamse Gemeenschap);
 • alle begunstigden van deze instellingen.

De instellingen

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan (de Verenigde Vergadering) en een uitvoerend orgaan (het Verenigd College).

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is samengesteld uit de 89 leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers zetelen dus zowel in het Brussels Parlement als in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit de ministers van de Gewestregering, maar niet de Staatssecretarissen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Regering.

Agendas en Besluiten van het Verenigd College zijn beschikbaar on line op website Editoria.

Bureau en diensten van de Verenigde Vergadering

Het Bureau en de diensten van de Verenigde Vergadering zijn dezelfde als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Contactgegevens

 • Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  Eikstraat 22, 1000 Brussel
  Postadres: Verenigde Vergadering GGC, 1005 Brussel
 • Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
  Belliardstraat 71/1, 1040 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 502 60 01
  Web: www.ccc-ggc.brussels

Informatie geüpdatet op 2 februari 2022

Een vraag over deze website