bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Strategie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Gewest verbindt er zich toe om de onderlinge samenwerking tussen administraties, partners en gemeenschappen continu te verbeteren en om de zijn administratie voor en contacten met de burger te vereenvoudigen. Met een aantal beleidswerven binnen het kader van Go4Brussels diepen we deze engagementen verder uit. .