Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Onze dienstverlening

Paradigm biedt verscheidene IT-diensten aan. Ontdek hoe onze producten en diensten uw administratie kunnen helpen.

IT-resources ter beschikking stellen

IT Consultancy

Paradigm biedt de Brusselse instellingen een brede waaier aan profielen die de meeste IT-domeinen bestrijken, voor eenmalige of langetermijndiensten.

 • Eenmalige of langlopende prestaties van IRISteam- medewerkers

 • De raamovereenkomst vloeit voort uit een openbare aanbesteding met het oog op een vlotte terbeschikkingstelling van...

Administratieve processen optimaliseren

Beheer van vergaderingen

De BOS-toepassing (BO Secretariaat) maakt een optimaal elektronisch beheer mogelijk van het secretariaat van elke vergadering of bijeenkomst (regering, gemeenteraad, OCMW, politiezone, enz.) en dus een aanzienlijke vermindering van het papierverbruik. Het platform is via een eenvoudige internetverbinding toegankelijk voor alle betrokken diensten en personen (politieke mandatarissen, raadsleden, enz.).  Alle dossiers worden gecentraliseerd in één enkele toepassing. 

Digitalisering van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen

Nova is een transversaal IT-platform voor de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor het beheer van de dossiers voor stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen, bouwovertredingen en aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen. 

Oplossen van IT-problemen

IT SM is een dienst die, via een gewestelijk platform, de besturen in staat stelt al hun IT-tickets efficiënt te beheren door geautomatiseerde oplossingsstromen te implementeren. De aanvragen worden naar de IT-afdeling van de klant of naar Paradigm gestuurd, afhankelijk van de governance. 

Vertaling van bestuursdocumenten

Trados is een tool voor vertalers, die zinssegmenten en woorden in zijn geheugen opslaat. Elk nieuw element dat wordt vertaald, wordt toegevoegd aan een vertaalgeheugen, dat kan worden benut door elke vertaler die gebruik maakt van het platform. Met de software kunnen dus termen en segmenten uit voorgaande vertalingen hergebruikt worden.  De tool geeft aan wat nog niet is vertaald en suggereert daarvoor dan verschillende vertaalmogelijkheden. Hij neemt ook de lay-out en de vormgeving voor zijn rekening. 

Digitalisering van inkomende briefwisseling

Notero is een basisdienst die inkomende post digitaliseert (scan), aan de juiste personen bezorgt en opslaat in Alfresco (het Brussels DC). Notero is toegankelijk vanaf een gewone webbrowser. 

Vereenvoudiging van de relaties met burgers en bedrijven

CRM (of Customer Relationship Management) is een gewestelijk instrument waarmee instellingen hun relaties met burgers en bedrijven kunnen vereenvoudigen. Het instrument heeft als doel de gegevensstromen die nodig zijn voor de administratieve procedures tussen de burger en de instellingen te automatiseren en te organiseren. Het maakt een eenvoudige, snelle en betrouwbare dienstverlening aan de burgers mogelijk. 

Elektronische ondertekening van documenten

Externe linkeSign is een gewestelijk mobiel internetplatform voor elektronische handtekeningen van Paradigm. Het verhoogt de efficiëntie van besturen door de stroom van goed te keuren documenten te digitaliseren. Besturen kunnen zowel intern als extern een handtekening plaatsen of een handtekening vragen binnen het wettelijk kader. 

Beheer van het vastgoedpark

De HMS-dienst (Housing Management System) is een softwarepakket dat de administratieve diensten van overheids- of daarmee gelijkgestelde instellingen functionaliteiten biedt voor het beheer van sociale woningen. De dienst kadert volledig in de Brusselse gewestelijke regelgeving.

In tegenstelling tot andere tools voor vastgoedbeheer, haalt HMS een maximum aan informatie uit authentieke bronnen en is het een op maat gemaakt instrument voor de Brusselse overheidsinstellingen (of daarmee gelijkgesteld).

Beheer van Human Resources

De gewestelijke Soft HR-oplossing bundelt expertise op het gebied van human resources en ICT. Het doel is: 

• Het beschikbaar stellen en uitrollen van een gewestelijk Soft HR-platform via Cornerstone, met optionele modules voor rekrutering, training, loopbaan- en prestatiebeheer om te voldoen aan de behoeften van verschillende gewestelijke instanties.

• Het opzetten van begeleiding, ondersteuning en evolutieve onderhoudsdiensten op het platform.

Meer halen uit gewestelijke data

 • Zowel privé- als overheidsbedrijven zijn verplicht zich te houden aan een aantal voorschriften uitgevaardigd in het...

De hosting van uw IT-ecosysteem outsourcen

Paradigm biedt verschillende soorten beveiligde hostingruimten die kunnen worden aangepast aan het profiel van zijn klanten.  Deze ruimten maken een efficiënte en betrouwbare back-up van alle soorten gegevens mogelijk. Paradigm biedt 3 niveaus van hosting: 

Hosting van websites

Shared Web Hosting is het eerste niveau voor het hosten van PHP-compatibele domeinen en websites (Django, Joomla, WordPress, ...), dankzij een vooraf geconfigureerde hostingruimte en een zelfbedieningsportaal. Met dit systeem kan de omgeving volledig autonoom beheerd worden (behalve DNS). 

Hosting op virtuele private servers

Virtual Private Server is het tussenniveau dat hostingruimte met een besturingssysteem aanbiedt. Zo hoeven besturen zich niet langer te bekommeren om het beheer van een serverzaal, fysieke componenten en de systeemlaag. 

Elke klant die zich abonneert op een hostingoplossing, heeft ook recht op een DNS-oplossing.   

Hosting op een virtueel datacenter

Met Virtual Data Center kunt u in enkele minuten autonoom virtuele servers uitrollen in een virtueel datacenter, ondergebracht in een van de beveiligde datacenters van Paradigm in het Brussels gewest. 

Back-up van lokale informatiesystemen

De Backup Online-oplossing zorgt voor een doeltreffende, veilige en betrouwbare back-up van de gegevens. Een lokale back-up is niet langer nodig: alles gebeurt “online”, automatisch en systematisch via het netwerk IRISnet. De back-ups worden opgeslagen, beveiligd en versleuteld in het Gewestelijk Datacenter.

Uw IT-ecosysteem beveiligen

Paradigm biedt een breed scala aan diensten om de bescherming van de computersystemen en -gegevens van zijn klanten te waarborgen en garandeert de beste reactietijden bij het oplossen van incidenten.

Bescherming van het netwerk tegen aanvallen

De UTM Firewall-dienst is een all-in-one oplossing die zorgt voor een betere bescherming van het lokale netwerk door het risico op virusbesmetting via internetgebruik te verkleinen en die talrijke beveiligingsfuncties biedt:  

 • netwerkfirewall  
 • antivirussoftware  
 • antispyware  
 • bescherming tegen spam  
 • inbraakpreventie en -detectie  
 • filtering van webinhoud  
 • preventie van lekken 

Bescherming van apparaten tegen virussen

Met de antivirusdienst kunnen besturen in real time pc’s en servers beschermen tegen online dreigingen: virussen, spyware, backdoors, Trojaanse paarden, ... 

Beveiligd intern netwerk

De dienst Virtual Private Network (VPN) of Virtueel Privénetwerk biedt een ruim assortiment aan applicaties dat, via een internetverbinding, onmiddellijk toegang biedt tot het volledige LAN of een deel ervan (Local Area Network, het lokale netwerk). De gegevens worden optimaal beschermd, zonder dat de gebruiker daar enige gevolgen van ondervindt: de surfsnelheid wordt op geen enkele manier beïnvloed. 

De kantoorautomatisering van werknemers beheren

De burotica van uw medewerkers beheren

Paradigm biedt een dienst IT-bijstand aan zijn klanten en een bestelplatform voor IT-hardware / software. De voordelen voor de gebruikers: een snellere, makkelijkere, beveiligde dienstverlening tegen lagere prijzen. 

IT-producten en diensten bestellen

De eCatalogue is een IT-platform dat de online IT-bestellingen van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest centraliseert. Dit resulteert in een snellere, eenvoudigere en veiligere service en zeer concurrerende prijzen. 

Ontdek onze Externe linkeCatalogue

Om verbinding te maken, heb je nodig: 

 • een elektronische identiteitskaart (eID) met de pincode,  
 • een elektronische identiteitskaartlezer,  
 • de software Externe linkeID Viewer.

Aanmelden is eveneens mogelijk via de mobiele app Itsme, met een vijfcijferige code of een vingerafdruk.  

Administratieve stappen voor de burger vergemakkelijken

Het leven in het Brussels Gewest verbeteren

Paradigm