bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Toegang tot authentieke bronnen

Fidus is een integrator van gegevens afkomstig uit authentieke bronnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarmee een klantapplicatie kan inloggen op de online diensten van een leverancier. Fidus organiseert de gegevensuitwisseling van overheidsdiensten op gewestelijk of federaal niveau.

Vereenvoudiging en bescherming van gegevensuitwisseling

Fidus heeft tot doel de elektronische uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstellingen te reguleren en te stimuleren volgens het "only-once"-principe. Met het oog op administratieve vereenvoudiging en bescherming van persoonsgegevens houdt dit principe in dat een gebruiker zijn of haar gegevens slechts eenmaal aan een overheidsinstelling hoeft door te geven, die ze vervolgens ter beschikking stelt van andere overheidsinstellingen die een rechtmatige reden kunnen voorleggen om er toegang toe te krijgen. 

Exploitatie van gegevens

Paradigm biedt de belangstellende partner een platform van webdiensten om digitale gegevens te verzamelen, te exploiteren en uit te wisselen tussen instellingen, op een beveiligde wijze en onder voorbehoud van de machtigingen van de Privacycommissie. Er wordt geen enkele kopie van de uitgewisselde gegevensstromen bewaard.   

Door haar bedrijfsapplicatie te koppelen aan Fidus, kan een gewestelijke entiteit snel en veilig gebruik maken van gegevens afkomstig uit authentieke Brusselse bronnen, met een verhoogde efficiëntie bij het afhandelen van haar administratieve processen!