Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Fix My Street: meld incidenten in de Brusselse openbare ruimte

Via het mobiele internetplatform Fix My Street, kunnen burgers en besturen incidenten melden in de Brusselse openbare ruimte (verlichting, wegmarkering, stadsmeubilair, bewegwijzering, beschadigd wegdek, problemen met de netheid ...). Ze worden via die weg ook op de hoogte gehouden van hoe de aanpak van het probleem vordert.

Een initiatief van Brussel Mobiliteit

Externe linkFix My Street werd door Paradigm ontwikkeld op vraag van Brussel Mobiliteit. Burgers kunnen een incident op de openbare weg melden via het platform of de mobiele app. Ze kunnen aangeven om welk type probleem het gaat: rijweg, openbare netheid, aanplantingen, bewegwijzering, verlichting, straatmeubilair, monumenten of achtergelaten voertuigen.

Een samenwerking tussen gewestelijke actoren, waaronder Net Brussel.

Fix My Street werd ontwikkeld in Externe linksamenwerking met Brusselse gemeenten en partnerinstellingen. Al die partners werken mee aan het project en aan het wegwerken van de gemelde problemen. Problemen op wegen worden aangepakt door Brussel Mobiliteit, sluikstorten door Net Brussel, problemen met de openbare verlichting door Sibelga en ga zo maar door. In Fix My Street vergemakkelijken en versnellen heel wat functies de uitwisseling van informatie tussen die partners en de bevolking.

Opvolging van problemen met de openbare netheid, de straatverlichting of achtergelaten voertuigen.

Nadat problemen met de openbare netheid, de straatverlichting, achtergelaten voertuigen en zo meer werden gemeld, kunnen burgers beslissen om hun contactgegevens al dan niet door te spelen. Worden die doorgespeeld, dan ontvangt de betrokkene een mail rond de opvolging en de stand van zaken in zijn of haar klacht. Desgevallend kan de betrokkene op het FixMyStreet-platform nagaan hoe het probleem wordt aangepakt. Alle gesignaleerde incidenten (en hun status) worden voor de gebruikers openbaar gemaakt. Zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd op basis van het nummer of de status van het incident. 

De FixMyStreet-app is gratis beschikbaar via de Externe linkApple Store en Externe linkGoogle Play. Een internetversie van de app kan worden gebruikt op Externe linkfixmystreet.brussels.

Sinds de lancering in 2013 werden al meer dan 380.000 incidenten gemeld, met een piek van 8.473 extra meldingen in mei 2022. Het belangrijkste thema blijft de openbare netheid, waarbij sluikstorten een van de belangrijkste bekommernissen is.