bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Meer halen uit gewestelijke data

Het delen van gegevens tussen de verschillende publieke actoren en de ontwikkeling van innovatieve modellen (AI, Data Science, Advanced Analytics) stimuleert het ontstaan van nieuwe gebruiksmogelijkheden en diensten met toegevoegde waarde voor de hele regio.

De valorisatie van gegevens steunt op 3 pijlers:

 • Beheer - Inzet van instrumenten om gegevens te beheren
 • Delen - de beschikbaarheid van deze gegevens en de bescherming ervan vergemakkelijken
 • Toegankelijkheid - een veiligheidsbeleid voeren gedurende de gehele levenscyclus van de gegevens

Delen van gewestelijke open data

Datastore is het IT-portaal dat de open data centraliseert die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geproduceerd. Het platform, gebaseerd op open data, is :

 • Toegankelijk voor alle burgers, bedrijven en overheden zonder registratie
 • Gevoed door gebruikers (gemeenten, organisaties van openbaar belang, overheden, enz.
 • Gegevens worden in real time bijgewerkt

Concreet is het mogelijk door het portaal te bladeren, gegevens en webservices te zoeken en te raadplegen, en een profiel aan te maken om suggesties te doen, zich te abonneren op nieuws over een of meer organisaties of een of meer datasets.


Ontdekken Datastorebhg.common.external_link_warning
 

Toegang tot authentieke bronnen

Fidus is een integrator van gegevens afkomstig uit authentieke bronnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarmee een klantapplicatie kan inloggen op de online diensten van een leverancier. Fidus organiseert de gegevensuitwisseling van overheidsdiensten op gewestelijk of federaal niveau.  


Fidus heeft tot doel de elektronische uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstellingen te reguleren en te stimuleren volgens het "only-once"-principe. (de gebruiker verstrekt zijn gegevens slechts eenmaal aan een overheidsinstantie)
 

Gegevensbescherming

Zowel privé- als overheidsbedrijven zijn verplicht zich te houden aan een aantal voorschriften uitgevaardigd in het kader van de AVG, de Europese verordening  betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 
Dit heeft betrekking op :

 • De beveiliging van de verwerkte informatie
 • Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens


Om instellingen te helpen hieraan te voldoen, veel diensten voor hen beschikbaar zijn:

 • advies van een DPO/ISA (functionaris voor gegevensbescherming/adviseur informatieveiligheid)
 • Analyse inzake naleving van de AVG
 • Sensibiliserings- en coachingprogramma aangepast aan alle behoeften
   

Toegang tot gewestelijke cartografische gegevens

UrbIS vormt een geheel van geografische databanken van het BHG en van onlinediensten waarmee die gegevens gemakkelijk gebruikt kunnen worden. UrbIS is voor iedereen toegankelijk. Het gebruik ervan is gratis dankzij een Open Data licentie. Afhankelijk van de behoeften en de middelen zijn er twee soorten oplossingen beschikbaar: 
 

 • UrbIS data: een geheel van cartografische en alfanumerieke gegevens eigen aan het grondgebied van het Brussels gewest 
 • UrbIS applications & services: interactieve cartografische applicaties om te downloaden en cartografische tools zonder download

Dankzij UrbisaaS kunnen de besturen makkelijk alle in kaart gebrachte objecten in een bepaalde omgeving beheren op een platform. Kaartgegevens zijn beschikbaar via UrbISaaS-toepassingen en webservices. Deze webservices voldoen aan de internationale standaarden van het OGC (Open Geospatial Consortium). 
 

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paradigm.